?page_id=1160

Sztuka

Zbiory Działu Sztuki stanowi blisko 12 tysięcy obiektów o najwyższej randze artystycznej, reprezentujących różne dziedziny sztuki, szeroki zakres chronologiczny i wachlarz motywów. Nowoczesne malarstwo polskie, polska sztuka współczesna, malarstwo i grafika europejska czy rzemiosło artystyczne to tylko wybrane fragmenty tej wyjątkowej kolekcji.


Get Directions

How to reach


Venue Exhibitions

Venue Events