Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Fot. MGB

Projekt „Rewitalizacja budynków Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu” został zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR 3.3.1) i sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (75% kosztów kwalifikowanych), budżetu państwa (10% kosztów kwalifikowanych) oraz ze środków własnych zapewnionych przez organizatora Muzeum, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

W 2005 roku Muzeum wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie remontu. Wniosek ten został ostatecznie przyjęty w 2007 roku, a w kwietniu 2008 roku przystąpiono do prac remontowych. Wartość prac po aktualizacji wyniosła 1 816 797,51 zł.

Zakres remontu obejmował kompleksową renowację elewacji budynków wystawowego i administracyjnego oraz adaptację dotychczas niewykorzystanych pomieszczeń na parterze. Kompleksowa renowacja elewacji to między innymi czyszczenie cegły klinkierowej, czyszczenie okładziny kamiennej na ścianie frontowej budynku wystawowego, wymiana części stolarki okiennej oraz hydrofobizacja (powleczenie powłoką ochronną) ścian. Poprawiło to znacząco wygląd budynku, który powstał na początku lat 30. XX wieku i jest znakomitym przykładem architektury funkcjonalistycznej.

Adaptacja parteru i fragmentu piwnic polegała na remoncie około 450 metrów kwadratowych pomieszczeń, w których obecnie znajduje się Centrum Edukacji, czyli miejsce, gdzie odbywają się liczne zajęcia i spotkania edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pomieszczenia, które zajmują powierzchnię około 250 metrów kwadratowych, to poza salą o uniwersalnym zastosowaniu także zaplecze i sanitariaty.

Cały projekt przyczynił się do poprawienia wizerunku centrum miasta.  Autorem projektu rewitalizacji budynków MGB jest mgr inż. Izabella Matuszowicz, a wyłonionym w przetargu wykonawcą – firma EGO S.A.

zporr

Śląskie

Muzeum Górnośląskie

jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.