Dział Archeologii posiada najbogatszy, liczący ponad 350 tysięcy zbiór zabytków archeologicznych mówiących o przeszłości ziemi śląskiej w granicach obszarowych Górnego Śląska i Zagłębia. Wśród zabytków pochodzących ze wszystkich okresów pradziejowych od paleolitu do późnego średniowiecza najwięcej jest obiektów z epoki brązu i okresu halsztackiego.

Czytaj dalej

Biblioteka Muzeum Górnośląskiego gromadzi wydawnictwa polskie i zagraniczne z zakresu archeologii, etnografii, historii, muzealnictwa, sztuki i przyrody. Posiada również bogaty dział silesiaków. Zasoby czasopism obejmują tytuły zarówno dziewiętnastowieczne, głównie niemieckie, jak i bieżące, specjalistyczne, związane z pracą poszczególnych działów Muzeum.

Czytaj dalej

Kolekcję Działu Etnografii, liczącą ponad 20 tysięcy muzealiów, tworzą eksponaty związane z kulturą materialną i duchową, jak również archiwalne fotografie dokumentujące obraz kultury ludowej Górnego Śląska XIX i XX wieku. Są wśród nich między innymi stroje, wyposażenie wnętrz mieszkalnych, zabytki związane z rolnictwem, hodowlą, rzemiosłem i górnictwem.

Czytaj dalej

Dział Historii gromadzi eksponaty związane z historią Bytomia i Górnego Śląska. W zbiorach działu znajdują się cenne obiekty dokumentujące dzieje miasta i regionu (zwłaszcza okres powstań śląskich i plebiscytu), a także pamiątki związane ze społecznością kresowian, którzy po II wojnie światowej osiedlili się na Górnym Śląsku.

Czytaj dalej

Zbiory Działu Sztuki stanowi blisko 12 tysięcy obiektów o najwyższej randze artystycznej, reprezentujących różne dziedziny sztuki, szeroki zakres chronologiczny i wachlarz motywów. Nowoczesne malarstwo polskie, polska sztuka współczesna, malarstwo i grafika europejska czy rzemiosło artystyczne to tylko wybrane części tej wyjątkowej kolekcji.

Czytaj dalej

Liczący ponad pół miliona okazów zbiór Działu Przyrody tworzą kolekcje zoologiczne, botaniczne i geologiczne. Do najcenniejszych i najbogatszych należą zbiory entomologiczne i ornitologiczne, które pod względem liczebności plasują się na czwartym miejscu w kraju.

Czytaj dalej

Śląskie

Muzeum Górnośląskie

jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.