Zobacz także:

Pogotowie Kulturalne

Pogotowie kulturalne to program, którego celem jest umożliwienie dostępu do kultury wysokiej osobom z chorobą nowotworową i leczących się neurologicznie, którzy z przyczyn zdrowotnych, z powodu niskiej odporności i wielogodzinnych sesji w szpitalu, nie mogą uczestniczyć w życiu kulturalnym na co dzień. Realizowany jest przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu w partnerstwie z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach oraz Śląskim Towarzystwem Muzycznym.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu i Śląskie Towarzystwo Muzyczne do końca grudnia 2020 roku zorganizuje kilkanaście spotkań kulturalnych dostępnych on-line. Filmy te będą udostępniane sukcesywnie na stronach internetowych, w mediach społecznościowych zarówno instytucji, jak i szpitala, a od listopada dodatkowo zostaną one wprowadzone na przenośny sprzęt i dostarczone tym pacjentom, którzy zmuszeni są dłużej korzystać z hospitalizacji bez możliwości dostępu do internetu. Wśród prezentowanych filmów chorzy będą mogli wybrać tematy związane z przyrodą, sztuką, etnografia historią czy archeologią. Zajrzą również do miejsc na co dzień niedostępnych zwykłym zwiedzającym. Poznają pracownie konserwacji zabytków, podejrzą prace związane z przywracaniem piękna dziełom sztuki oraz tajniki ochrony zabytków archeologicznych pochodzących z wykopalisk. Będą mieli możliwość również zajrzeć do ogromnych magazynów muzealnych i dowiedzieć się więcej o przechowywanych i opracowywanych w nich skarbach. Specjalistyczne pracownie pomogą im zrozumieć, w jaki sposób naukowcy datują eksponaty a nawet określają ich pochodzenie. Nie zabraknie tez tematów sentymentalnych związanych z tradycją regionu, specyfiką śląskiego domu i stroju. Miłośnicy przyrody będą mogli natomiast poznać mieszkańców śląskich łąk, lasów i mokradeł lub podziwiać piękno natury na obrazach znakomitych polskich artystów. Dodatkową atrakcja będą z pewnością koncerty muzyki klasycznej odbywające się na wystawach muzealnych w pięknej scenerii. Organizatorzy zapewniają, że muzyka zostanie odpowiednio powiązana z eksponatami w taki sposób, aby dać odbiorcom maksimum doznań estetycznych. Kompozycje klawesynowe zabrzmią na tle ekspozycji przyrodniczych a utwory Debussy’ego zostaną połączone z malarstwem pejzażowym.

W celu zachęcenia pacjentów do korzystania z programu na korytarzach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego pojawią się wielkoformatowe reprodukcje dzieł z Galerii Malarstwa Polskiego. Chętni będą mogli również bezpośrednio „dotknąć dzieła”, a to za sprawą specjalnie przygotowanej tyflografiki obrazu Stanisława Wyspiańskiego Portret Wandy Siemaszkowej w stroju scenicznym Panny Młodej. Praca ta i przygotowana do niej dźwiękowa audiodeskrypcja zostaną udostępnione nie tylko osobom niewidzącym i słabowidzącym, ale również tym, którzy chcą bardziej wyciszyć się i skupić na dziele. A tak różnorodne bodźce (wzrokowe, słuchowe, dotykowe) są potrzebne szczególnie w sytuacjach stresowych, kiedy mamy problemy z koncentracją.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Śląskie

Muzeum Górnośląskie

jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.