Muzeum Górnośląskie zostało beneficjentem projektu „EtnoPolska. Edycja 2024”

Mamy to! Przed nami kolejna odsłona projektu „Sztrykowane, heklowane, biglowane – regionalne inspiracje. Edycja 2024”

Mamy to! Przed nami kolejna odsłona projektu „Sztrykowane, heklowane, biglowane – regionalne inspiracje. Edycja 2024”. Dzisiaj poznaliśmy wyniki konkursu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska, który zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Wśród wspartych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego inicjatyw znalazł się

Continue reading

Pogotowie kulturalne – program pilotażowy

Rozpoczęliśmy pilotażowy program „Pogotowie kulturalne”, który ma na celu znalezienie metody upowszechniania kultury wśród osób dorosłych z chorobą nowotworową, wśród tych, którzy z przyczyn zdrowotnych, z powodu niskiej odporności i wielogodzinnych sesji w szpitalu nie mogą uczestniczyć w życiu kulturalnym. Program przygotowany został przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, a realizowany

Continue reading

Muzeum Górnośląskie w Pokładach Kultury

W poniedziałek (27 maja 2019 roku) odbyła się konferencja prasowa połączona z inauguracją programu miejskiej edukacji kulturalnej „Pokłady Kultury”, którego jesteśmy partnerem. Celem projektu jest rozwój kompetencji i budowanie narzędzi umożliwiających czynne i krytyczne uczestnictwo w kulturze – w pierwszym etapie nauczycielom, a w konsekwencji – także ich uczniom. Partnerami

Continue reading

MUZeum MUZycznie

MUZeum MUZycznie łączy sztukę, muzykę, literaturę, nowe technologie z wiedzą naukową. Interdyscyplinarny projekt prowadzony przez Śląskie Towarzystwo Muzyczne w partnerstwie z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu pokazuje, że o jednej kwestii można mówić za pomocą wielu środków. Kierowany jest do różnych grup wiekowych (zajęcia dostosowywane są do uczestników) i zachęca do

Continue reading