Muzeum Górnośląskie w Pokładach Kultury

W poniedziałek (27 maja 2019 roku) odbyła się konferencja prasowa połączona z inauguracją programu miejskiej edukacji kulturalnej „Pokłady Kultury”, którego jesteśmy partnerem. Celem projektu jest rozwój kompetencji i budowanie narzędzi umożliwiających czynne i krytyczne uczestnictwo w kulturze – w pierwszym etapie nauczycielom, a w konsekwencji – także ich uczniom.

Partnerami projektu są Opera Śląska, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytomskie Centrum Kultury, CSW Kronika oraz Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Projekt realizowany jest przez Teatr Tańca i Ruchu Rozbark w Bytomiu. Został objęty patronatem merytorycznym Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. Program koordynuje Katarzyna Michalska.

Realizacja projektu została dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna 2019.

Na styczeń 2020 roku zaplanowano warsztat dla nauczycieli „Tożsamość na fundamentach wiedzy”, prowadzony przez dr Agatę Cabałę (Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz Annę Rak (kierownik Działu Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu). Podczas zajęć będzie można zapoznać się z metodami wsparcia budowania tożsamości uczniów.

fot. Jagoda Stuła / Inqubator Teatralny