Grafika wyniki naboru programu EtnoPolska

Mamy to! Przed nami kolejna odsłona projektu „Sztrykowane, heklowane, biglowane – regionalne inspiracje. Edycja 2024”

Mamy to! Przed nami kolejna odsłona projektu „Sztrykowane, heklowane, biglowane – regionalne inspiracje. Edycja 2024”. Dzisiaj poznaliśmy wyniki konkursu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska, który zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Wśród wspartych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego inicjatyw znalazł się

Continue reading

Zakup systemu do monitorowania warunków mikroklimatycznych w magazynach i na salach ekspozycyjnych Muzeum Górnośląskiego

W ramach realizowanego zadania dokonany został zakup nowoczesnego systemu umożliwiającego monitorowanie warunków środowiskowych panujących na salach ekspozycyjnych oraz w muzealnych magazynach. System rejestratorów zastąpił urządzenia starego typu, a także pozwolił na dokonywanie pomiarów w wielu pomieszczeniach, w których brakowało mierników. Zakup zautomatyzowanego systemu pomiarowego bezpośrednio przełoży się na bezpieczeństwo zbiorów,

Continue reading

Podcast historyczny „Bytomskie synagogi. Miejsca modlitwy, nauki i spotkań”

Bytom to fascynujące miasto z wielowiekową historią, usytuowane na pograniczu kultur, języków i tradycji. Od wieków żyli w nim obok siebie przedstawiciele kilku religii, w tym Żydzi. Ich aktywność społeczną odzwierciedlały liczne stowarzyszenia i organizacje o charakterze oświatowym, pomocowym czy charytatywnym. W ramach realizowanego w tym roku projektu „Ślad pokoleń.

Continue reading

Pogotowie kulturalne – program pilotażowy

Rozpoczęliśmy pilotażowy program „Pogotowie kulturalne”, który ma na celu znalezienie metody upowszechniania kultury wśród osób dorosłych z chorobą nowotworową, wśród tych, którzy z przyczyn zdrowotnych, z powodu niskiej odporności i wielogodzinnych sesji w szpitalu nie mogą uczestniczyć w życiu kulturalnym. Program przygotowany został przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, a realizowany

Continue reading