Zasady wypożyczeń muzealiów ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego przez inne muzea oraz uprawione podmioty i instytucje reguluje „Regulamin wypożyczeń muzealiów ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu” będący załącznikiem do Zarządzenia Dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Nr 23/2018 z dnia 18 września 2018 roku.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że Dział Etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu od 30 października 2023 roku do 31 maja 2024 roku z powodu inwentaryzacji zbiorów czasowo wstrzymuje kwerendy i wypożyczenia. Za utrudnienia przepraszamy.

Śląskie

Muzeum Górnośląskie

jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.