Wskazówki dla autorów/Author guidelines

ROCZNIK MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU

PRZYRODA

ISSN 0068-466X, eISSN 2451-0467 (online)

Wydania online:

Vol. 30 (online), 2024:

 1. Anna Klasa — Nowe dane o mączlikach (Hemiptera: Aleyrodidae) Polski uzyskane z kwerendy zbiorów zielnikowych (001), 09.01.2024
 2. Piotr Daszkiewicz — Antoni Waga (1799-1890) i francuskie Towarzystwo Entomologiczne (002), 24.01.2024
 3. Grzegorz Gierlasiński — Uwagi do kolekcji pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) Aliny Kasprowicz (003), 18.03.2024
 4. Hubert M. Szymański, Dominik M. Szymański, Dawid Szymański, Paweł Tyl — Nowe dane o rozmieszczeniu dwóch ekspansywnych gatunków kosarzy Leiobunum sp. A oraz Dicranopalpus ramosus (Simon, 1909) (Arachnida: Opiliones) w Polsce (004), 12.04.2024

Vol. 29 (online), 2023:

 1. Czesław Greń, Marek Miłkowski, Marek Przewoźny — Chrząszcze wodne (Coleoptera: Adephaga, Hydrophiloidea, Byrrhoidea) Radomia i jego okolic wraz z Puszczą Kozienicką (001), 20.02.2023
 2. Dawid Marczak, Andrzej Lasoń, Adam Kwiatkowski, Karol Szawaryn — Contribution to the knowledge of fauna of the Knyszyńska Forest: longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) (002), 14.03.2023
 3. Piotr Rączka — Nowe stanowisko Pterotopteryx dodecadactyla (Hübner, 1813) (Lepidoptera: Alucitidae) w Polsce (003), 14.03.2023
 4. Karol Szawaryn — Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) Wyspy Sobieszewskiej (004), 14.03.2023
 5. Piotr Daszkiewicz — Ostatni list Antoniego Andrzejowskiego (1785-1868) – cenne świadectwo historii „Flory Ukrainy” (005), 27.03.2023
 6. Ryszard Szadziewski, Tadeusz Zatwarnicki — 40 lat minęło. Rubinowy jubileusz Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (006), 21.04.2023
 7. Grzegorz Gierlasiński, Grzegorz Kolago, Marcin Szot, Jarosław Regner, Krzysztof Ostrowski, Ryszard Orzechowski, Marek Fiedor, Tomasz Rutkowski — Nowe stanowiska Synema globosum (Fabricius, 1775) (Araneae: Thomisidae) w Polsce (007), 12.05.2023
 8. Grzegorz Gierlasiński, Tomasz Rutkowski — Nowe stanowiska rzadkich pająków (Araneae) w Polsce – II (008), 15.05.2023
 9. Grzegorz Gierlasiński, Tomasz Rutkowski — Pająki (Araneae) wyspy Wolin (009), 11.07.2023
 10. Stanisław Cios — Obserwacje przyrodnicze w twórczości Wincentego Ignacego Marewicza (1755-1822) (010), 11.07.2023
 11. Grzegorz Kłys, Bronisław Wojciech Wołoszyn, Tomasz Pasierbek, Stanisław Szafraniec, Elżbieta Koenig, Mariia Marczak, Katarzyna Bylina — The Tatra Pine Vole Microtus tatricus will it survive in lower mountain locations? (011), 07.08.2023
 12. Jarosław Bury, Paweł Babula, Paweł Czudec, Dominik WyczarskiAtethmia centrago (Haworth, 1809) oraz Xanthia (Cirrhia) ocellaris (Borkhausen, 1792) na Podkarpaciu (012), 11.08.2023
 13. Jarosław Bury, Robert Cymbała, Paweł Czudec, Jacek Mazepa — Pierwsze stwierdzenia skalnika driady Minois dryas (Scopoli, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) na Równinie Biłgorajskiej, Roztoczu oraz na Równinie Bełskiej, na tle ekspansji zasięgu tego gatunku w południowo-wschodniej Polsce (013), 11.08.2023
 14. Kinga Nowak — Pierwsze stwierdzenia pachnicy próchniczki Osmoderma barnabita V.I. Motschulsky, 1845 (Coleoptera: Scarabaeidae) w Bolimowskim Parku Krajobrazowym (014), 30.08.2023
 15. Jarosław Bury, Grzegorz Żuchowski — Pierwsze stwierdzenie modraszka wikramy Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865) (Lepidoptera: Lycaenidae) w Bieszczadach Zachodnich (015), 28.09.2023
 16. Waldemar Żyła, Tomasz Jaworski, Radosław Plewa, Cezary Bystrowski, Grzegorz Tarwacki, Krzysztof Sućko, Jacek Hilszczański — Materiały do poznania wybranych rodzin żądłówek (Hymenoptera: Aculeata) Biebrzańskiego Parku Narodowego (016), 13.10.2023
 17. Andrzej LasońGlischrochilus tremulae Clayhills, Audisio & Cline, 2016 nowy gatunek dla fauny Polski oraz podsumowanie stanu wiedzy o rozmieszczeniu na Podlasiu chrząszczy z rodzin Kateretidae i Nitidulidae (Coleoptera) (017), 13.11.2023
 18. Dawid Marczak, Adam Kwiatkowski, Andrzej Lasoń, Roman Królik, Jerzy Borowski, Radosław Mroczyński — Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) rezerwatów Budzisk i Jesionowe Góry w Puszczy Knyszyńskiej (018), 05.12.2023
 19. Dorota Maciąg, Marek Miłkowski — Nowe stanowisko zmierzchnicy trupiej główki Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Sphingidae) na Wyżynie Małopolskiej (019), 19.12.2023

Vol. 28 (online), 2022:

 1. Krzysztof Lubecki, Czesław Greń — Crenitis punctatostriata (Letzner, 1840) a nie Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792) na torfowiskach Karkonoszy i Gór Izerskich (001), 3.02.2022
 2. Adam Klasiński — Lepidoptera zebrane w roku 2021 w okolicach Olsztyna w środkowej części Wyżyny Krakowsko Wieluńskiej (002), 8.02.2022
 3. Wiesław Szczepański, Lech Kruszelnicki, Wojciech T. Szczepański — Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) miasta Siemianowice Śląskie (003), 23.02.2022
 4. Jarosław Bury, Krzysztof Mazur, Jacek Mazepa — Uwagi o rozmieszczeniu wybranych gatunków motyli w południowo-wschodniej Polsce. Część I – wachlarzykowate (Lepidoptera: Crambidae) (004), 23.02.2022
 5. Adam Larysz, Przemysław Żurawlew, Xavier Dobrzański, Eugeniusz Markiewicz, Paweł Kostuj — Motyle (Lepidoptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska) (005), 01.03.2022
 6. Jarosław Bury, Piotr Chmielewski, Jacek Mazepa — Zmiany zasięgu występowania wybranych gatunków motyli dziennych (Lepidoptera: Papilionoidea) w południowo-wschodniej Polsce (006), 17.03.2022
 7. Waldemar Żyła, Jacek Wendzonka — Materiały do poznania kopułkowatych (Vespidae: Eumeninae, Zethinae) Polski Zachodniej oraz nowe stanowiska gatunków rzadko notowanych w Polsce (007), 30.05.2022
 8. Grzegorz Gierlasiński, Grzegorz Kolago, Hubert Szymański, Tomasz Rutkowski, Robert Rozwałka — Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Pellenes Simon, 1876 (Araneae: Salticidae) w Polsce (008), 3.06.2022
 9. Grzegorz Kłys, Jerzy A. Lis — Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) (Mammalia: Chiroptera): a species new to the fauna of Tajikistan (009), 3.06.2022
 10. Christel Hoffeins, Hans Werner Hoffeins, Ryszard Szadziewski — Supplement to the checklist of Macromycetes (Fungi) from the village of Wyskok in the Masurian Lakeland, NE Poland (010), 8.08.2022
 11. Grzegorz Gierlasiński, Jan Krzysztof Kowalczyk, Tomasz Rutkowski — Nowe dane o rozmieszczeniu pająków (Araneae) na Pobrzeżu Bałtyku (011), 8.08.2022
 12. Czesław Greń, Krzysztof Lubecki, Krzysztof Sućko — Chrząszcze wodne (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea, Hydraenidae, Dryopoidea) Puszczy Knyszyńskiej (012), 8.08.2022
 13. Grzegorz Gierlasiński, Grzegorz Kolago, Tomasz Rutkowski — Nowe stanowiska rzadkich pająków (Araneae) w Polsce (013), 15.09.2022
 14. Piotr Daszkiewicz, Dariusz Iwan — List Antoniego Wagi (1799-1890) do Konstantego Branickiego (1824-1884) – interesujący przyczynek do historii Gabinetu Zoologicznego (014), 15.09.2022
 15. Grzegorz Kłys, Monika Kokoszka, Karolina Dorożyńska, Aleksandra Barowska, Marta Bandurowska — The analysis of the diet composition of the barn owl Tyto alba (Scopoli, 1769) from the region of Brzeg, Opolskie Voivodeship (Poland) (015), 13.10.2022

Vol. 27 (online), 2021:

 1. Adam Klasiński, Adam Larysz — Microlepidoptera zebrane w roku 2020 w okolicach Olsztyna w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (001), 5.02.2021
 2. Jarosław Bury, Jacek Mazepa, Paweł Niemiec — Nowe stanowiska zagłębka bruzdkowanego Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Rhysodidae) w Lasach Murckowskich (Górny Śląsk) – charakterystyka siedlisk i zagrożenia (002), 6.04.2021
 3. Grzegorz Gierlasiński, Marek Fiedor — Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Góra Bucze” w Beskidzie Zachodnim (003), 20.05.2021
 4. Łukasz Zadorożny, Tomasz Olbrycht — Potwierdzenie występowania Mesosa (Mesosa) curculionoides (Linnaeus, 1761) oraz Stenopterus rufus rufus (Linnaeus, 1767) (Coleoptera: Cerambycidae) w południowo-wschodniej Polsce (004), 09.08.2021
 5. Janusz Grzywocz, Roland Dobosz, Henryk Szołtys, Katarzyna Bzdęga — Analiza występowania Xylocleptes bispinus (Duftschmid, 1825) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) oraz Leptophloeus clematidis (Erichson, 1846) (Coleoptera: Laemophloeidae) na Śląsku (005), 09.08.2021
 6. Grzegorz Kłys, Sawa Wiśniewska, Anna Kocorek — Zróżnicowanie uzębienia u nornika zwyczajnego Microtus arvalis Pallas, 1778 z okolic Częstochowy (Wyżyna Śląska) (006), 10.08.2021
 7. Wojciech Zabłocki, Piotr Daszkiewicz, Dariusz Iwan — Ural owls in the correspondence of the State Zoological Museum in Warsaw and the Zoological Museum of Moscow State University - unknown documents illuminating the history of European zoological museums (007), 24.08.2021
 8. Agnieszka Bugaj-Nawrocka, Artur Taszakowski — New faunistical data of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Krośnice and selected reserves of the Barycz Valley (Wielkopolsko-Kujawska Lowland, Poland) (008), 13.09.2021
 9. Przemysław Żurawlew, Sebastian Salata — Mrówki (Hymenoptera: Formicidae) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska) (009), 5.11.2021
 10. Piotr Daszkiewicz, Marcin Jan Kamiński, Dariusz Iwan — Paweł Czenpiński (1755-1793): precursor of the Linnaean classification system in Poland (010), 6.12.2021
 11. Jacek Kurzawa, Jerzy M. Gutowski — Nowe dane o biologii i występowaniu Exocentrus stierlini Ganglbauer, 1883 (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce i Ukrainie (011), 23.12.2021
 12. Jacek Kurzawa, Jerzy M. Gutowski — Korekta do artykułu: Nowe dane o biologii i występowaniu Exocentrus stierlini Ganglbauer, 1883 (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce i Ukrainie. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda 27(online011), 1–14. DOI: 10.5281/zenodo.5801043 (012), 28.12.2021
 13. Łukasz Zadorożny, Tomasz Kwapniewski, Tomasz Olbrycht — Pierwsze obserwacje Pronocera angusta (Kriechbaumer, 1844) (Coleoptera: Cerambycidae) w południowo-wschodniej Polsce (013), 31.12.2021

Vol. 26 (online), 2020:

 1. Jacek Maroń, Adam Larysz — Motyle (Lepidoptera) Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich (001), 10.04.2020
 2. Jan Pinowski — Historia powstania Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego i jej działalności do 1970 roku (002), 27.04.2020
 3. Paweł Buczyński, Tomasz Karasek — Ważki (Odonata) torfowiska Wielkie Błoto (Polska wschodnia) (003), 04.05.2020
 4. Adam Larysz, Łukasz Przybyłowicz — Motyle z rodziny koszówkowatych (Lepidoptera: Psychidae) w zbiorach Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (004), 07.05.2020
 5. Piotr Daszkiewicz, Dariusz Iwan — Removal of Warsaw zoological collections in 1915 – evacuation or unpunished theft? (005), 11.05.2020
 6. Eugeniusz Markiewicz, Piotr Ceryngier — Adalia conglomerata (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Coccinellidae) w Polsce: nowe dane i analiza dotychczasowych stwierdzeń (006), 25.05.2020
 7. Grzegorz Hebda, Tomasz Olbrycht, Krzysztof Konieczny, Andrzej Melke, Tomasz Rutkowski, Grzegorz Wojtaszyn — Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zimujące pod korą platanów klonolistnych Platanus x acerifolia w Polsce (007), 08.07.2020
 8. Piotr Daszkiewicz, Dariusz Iwan — Przyrodnicy związani z Warszawskim Gabinetem Zoologicznym w zinformatyzowanych bazach danych Narodowego Muzeum Historii Naturalnej (MNHN) w Paryżu (008), 09.07.2020
 9. Adam Klasiński — Aethes bilbaensis (Rössler, 1877) (Lepidoptera: Tortricidae) – nowy gatunek dla fauny Polski (009), 08.09.2020
 10. Ryszard Orzechowski, Maciej Nagler — Świerszcz południowy Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804) (Orthoptera: Gryllidae) na Górnym Śląsku (010), 02.10.2020
 11. Adam Klasiński — Trifurcula subnitidella (Duponchel, [1843]), (Lepidoptera: Nepticulidae) – nowy gatunek dla fauny Polski (011), 27.10.2020
 12. Paweł Buczyński, Paweł Bojar, Edyta Buczyńska, Nikola Góral, Agnieszka Tańczuk, Adam Tarkowski — Ważki (Odonata) rezerwatu przyrody „Nowiny” (Roztocze, Polska południowo-wschodnia) (012), 29.10.2020
 13. Jacek Kurzawa, Marek Miłkowski, Jerzy M. Gutowski — Nowe dane o taksonomii i rozmieszczeniu Tetrops gilvipes ssp. adlbaueri Lazarev, 2012 oraz Tetrops praeustus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae) (013), 27.11.2020
 14. Adam Klasiński — Eudarcia kasyi (Petersen, 1971) (Lepidoptera: Meessiidae), gatunek nowy dla fauny Polski (014), 11.12.2020

Vol. 25 (online), 2019:

 1. Paweł Buczyński, Marek Przewoźny, Robert Angus, Franck Bameul, David Bilton, Edyta Buczyńska, Garth Foster, Sue L. Foster, Joja Geijer, Raoul Gerend, Rafał Gosik, Lars Hendrich, Celina Herbig, Jonas Köhler, Andres N. Nilsson, Kevin Scheers, Matt Smith, Adam Tarkowski, Clive Turner, William R.C. Watson — Beetles (Coleoptera) of wetlands and other aquatic habitats in the Polish part of the Polesie region found during the Balfour-Browne Club Meeting 2016 (001), 26.04.2019
 2. Artur Taszakowski, Adrian Masłowski, Lech Karpiński, Wojciech T. Szczepański, Henryk Szołtys — Materiały do znajomości biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) Beskidu Wschodniego (002), 15.07.2019
 3. Adam Larysz — Kolekcja entomologiczna ks. Pawła Wycisło w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (003), 06.08.2019
 4. Piotr Daszkiewicz, Dariusz Iwan — Mecenat entomologiczny Jerzego Wandalina Mniszcha (1824–1881) w świetle jego listów do Armanda Davida (1826–1900) (004), 11.09.2019
 5. Maciej Luniak — A.M. Bykow (1858–1937) – zapomniana postać w warszawskiej zoologii XIX wieku (005), 22.11.2019
 6. Tomasz Blaik, Xavier Dobrzański, Marek Hołowiński, Witold Zajda — Badania nad Depressariidae (Lepidoptera) Polski. I. Nowe dane o rozmieszczeniu i bionomii. Uwagi o hodowli Semioscopis strigulana (Denis & Schiffermüller, 1775) (006), 19.12.2019
 7. Piotr Daszkiewicz, Dariusz Iwan — List Józefa Ejsmonda (1862–1937) do Janusza Domaniewskiego (1891–1954) – unikalny dokument historii „ewakuacji” warszawskich zbiorów zoologicznych w 1915 roku (007), 19.12.2019

Vol. 24 (online), 2018:

 1. Sebastian Salata, Tomasz Rutkowski, Lech Borowiec — First record of Nylanderia jaegerskioeldi (Mayr, 1904) (Hymenoptera: Formicidae) from Central Europe (001), 27.11.2018
 2. Peter Senn — The Lepidoptera of Gdynia (002), 04.12.2018
 3. Adam Larysz, Jacek Maroń — Nowe dane na temat motyli (Lepidoptera) rezerwatu „Łężczok” (003), 04.12.2018
 4. Adam Larysz — Nowe dane na temat fauny motyli (Lepidoptera) Górnego Śląska (004), 04.12.2018
 5. Wojciech T. Szczepański — Populacja chomika europejskiego Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) w Siemianowicach Śląskich (Polska) w 2009 roku oraz ocena zagrożeń (005), 21.12.2018
 6. Adam Malkiewicz, Leszek Matacz — Nowe stanowiska przeziernika Synanthedon mesiaeformis (Herrich-Schäffer, 1846) (Lepidoptera: Sesiidae) w Polsce (006), 24.12.2018
 7. Andrzej Palaczyk, Anna Klasa, Iwona Słowińska — Rhagionidae (Diptera) Pienińskiego Parku Narodowego (007), 31.12.2018

Vol. 23 (online), 2017:

 1. Adam Larysz, Roman Zamorski — Materiały do poznania fauny motyli (Lepidoptera) Polski (001), 02.08.2017
 2. Czesław Greń — Nowe stanowiska przedstawicieli rodziny Helophoridae (Coleoptera) w Polsce wraz z krytyczną listą krajowych gatunków (002), 21.08.2017
 3. Wojciech T. Szczepański, Wiesław Szczepański, Szymon Czerwiński, Adam Woźniak — Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Lasu Strachocińskiego we Wrocławiu zebrane w latach 2003–2016 (003), 31.08.2017
 4. Artur Taszakowski, Miłosz Morawski, Henryk Szołtys, Wojciech T. Szczepański — Materiały do znajomości stonkowatych (Coleoptera: Chrysomelidae) Beskidu Wschodniego (004), 24.11.2017
 5. Christel Hoffeins, Hans Werner Hoffeins, Ryszard Szadziewski — Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland (005), 06.12.2017
 6. Roman Królik, Henryk Szołtys, Andrzej Melke — Ciidae (Coleoptera) Pogórza Przemyskiego (006), 21.12.2017
 7. Roland Dobosz, Andrzej Palaczyk — Sympherobius klapaleki Zelený, 1963 oraz nowe dane o owadach siatkoskrzydłych (Neuroptera) Ojcowskiego Parku Narodowego (007), 21.12.2017
 8. Grzegorz Gabryś, Elżbieta Roland — Trombidia (Acari: Actinotrichida: Parasitengona) of the “Łężczok” Nature Reserve (Silesia, S Poland) (008), 28.12.2017

 

 

 

Wydania archiwalne:

Adres redakcji — Manuscript submission:
Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Department of Natural History, Upper Silesian Museum, Bytom
Pl. Jana III Sobieskiego 2
41-902 Bytom
tel.: (+48) 32 281-82-94, w. 125
email: dobosz(at)muzeum.bytom.pl, a.larysz(at)muzeum.bytom.pl

Redakcja — Editorial board:
Roland Dobosz (Redaktor Naczelny/Editor in Chief), Jacek Betleja, Piotr Cempulik, Katarzyna Koszela, Adam Larysz, Jacek Szwedo, Dagmara Żyła

Rada naukowa — International Advisory board
Levente Ábráham (Rippl-Rónai Museum, Kaposvar, Hungary)
Horst Aspöck (University of Vienna, Austria)
Dariusz Iwan (Museum and Institute of Zoology PAS, Warszawa, Poland)
Iwona Kania (University of Rzeszów, Poland)
John Oswald (Texas A&M University, USA)
Alexi Popov (National Museum of Natural History, Sofia, Bulgaria)
Ryszard Szadziewski (University of Gdańsk, Poland)
Marek Wanat (Museum of Natural History Wrocław University, Wrocław, Poland)
Marek Halama Museum of Natural History, Wroclaw University, Poland
Redaktor językowy — Language adviser
Peter Senn (language adviser — English)
Śląskie

Muzeum Górnośląskie

jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.