Dyrekcja i administracja:

 • Dyrektor: Iwona Mohl
  +48 32-281-82-94 w. 111
   sekretariat@muzeum.bytom.pl

 • Zastępca Dyrektora: Anna Wandzik
  +48 32-281-82-94 w. 111
   sekretariat@muzeum.bytom.pl

 • Główna księgowa: Jolanta Orzeł
   +48 32-281-82-94 w. 129
   ksiegowosc@muzeum.bytom.pl

 • Kierownik techniczny: Michał Kołodziejczyk
  +48 32-281-82-94 w. 126
   m.kolodziejczyk@muzeum.bytom.pl

 • Sekretariat:
  +48 32-281-82-94 w. 111
   sekretariat@muzeum.bytom.pl

 • Księgowość: +48 32-281-82-94 w. 114
 • Kadry: +48 32-281-82-94 w. 113
 • Portiernia: +48 32-281-82-94 w. 115
 • Wystawy: +48 32-281-82-94 w. 140

 • Inspektor Ochrony Danych
  Aleksander Świerc
   iod@muzeum.bytom.pl

Dział Głównego Inwentaryzatora: 
 
+48 32-281-82-94 w. 128

 • Alicja Błasiak
  a.blasiak@muzeum.bytom.pl

 • Marta Nowak
   m.nowak@muzeum.bytom.pl

Dział Archeologii:
 +48 32-281-82-94 w. 123
 archeologia@muzeum.bytom.pl

 • Beata Badura, kierownik
  +48 32-281-82-94 w. 131
   b.badura@muzeum.bytom.pl

 • Dorota Podyma
   d.podyma@muzeum.bytom.pl

 • Ewelina Imiołczyk
   e.imiolczyk@muzeum.bytom.pl

 • Jarosław Święcicki
   j.swiecicki@muzeum.bytom.pl

Pracownia Konserwacji Zabytków Archeologicznych:
 +48 32-281-82-94 w. 121

 • Małgorzata Kapczyńska
   m.kapczynska@muzeum.bytom.pl


Biblioteka:
 +48 32-281-82-94 w. 117
 biblioteka@muzeum.bytom.pl

 • Natalia Polucha, kierownik
   n.polucha@muzeum.bytom.pl

 • Barbara Drobny
   b.drobny@muzeum.bytom.pl

 • Ewa Czaja
   e.czaja@muzeum.bytom.pl

Dział Etnografii:
  +48 32-281-82-94 w. 118
 etnografia@muzeum.bytom.pl

 • Anna Grabińska-Szczęśniak, kierownik
   a.szczesniak@muzeum.bytom.pl

 • Anna Jurczyk
   a.jurczyk@muzeum.bytom.pl

 • Daria Misiak
   d.misiak@muzeum.bytom.pl


Dział Historii:
   +48 32-281-82-94 w. 203
 historia@muzeum.bytom.pl

 • dr Joanna Lusek, kierownik
  +48 32-281-82-94 w. 209
   j.lusek@muzeum.bytom.pl

 • Maciej Droń
   m.dron@muzeum.bytom.pl

 • dr Agata Bryłka-Jesionek
   a.jesionek@muzeum.bytom.pl

 • Mieczysław Dobkowski
    +48 32-281-82-94 w. 202
   m.dobkowski@muzeum.bytom.pl

 


Dział Przyrody:
 +48 32-281-82-94 w. 125
 przyroda@muzeum.bytom.pl

 • dr Roland Dobosz, kierownik
   r.dobosz@muzeum.bytom.pl

 • dr Waldemar Żyła
   w.zyla@muzeum.bytom.pl

 • dr Jacek Betleja
    +48 32-281-82-94 w. 205
   j.betleja@muzeum.bytom.pl

 • Adam Larysz
     +48 32-281-82-94 w. 206
   a.larysz@muzeum.bytom.pl

Pracownia Preparacji Zwierząt Kręgowych:

 • Andrzej Imiołczyk
   +48 32-282-39-29
   a.imiolczyk@muzeum.bytom.pl


Dział Sztuki:
 +48 32-281-82-94 w. 119
sztuka@muzeum.bytom.pl

 • Agnieszka Bartków, kierownik
   a.bartkow@muzeum.bytom.pl

 • Helena Kisielewska
   h.kisielewska@muzeum.bytom.pl


Dział Promocji i Wydawnictw:
 +48 32-281-82-94 w. 201

 • Anna Jurzyca, kierownik, kontakt z mediami
   +48 32-281-82-94 w. 201
   a.jurzyca@muzeum.bytom.pl

 • Klara Puzoń, specjalistka ds. promocji i marketingu
  +48 32-281-82-94 w. 201
  k.puzon@muzeum.bytom.pl

 • Paweł Fröhlich, specjalista ds. promocji i marketingu
  +48 32-281-82-94 w. 201
  p.frelich@muzeum.bytom.pl

 • Anna Foks, projektantka graficzna
   +48 32-281-82-94 w. 204
   a.foks@muzeum.bytom.pl

 • dr Anna Matuszewska-Zator, redaktorka, specjalistka ds. wydawniczych
   +48 32-281-82-94 w. 204
   a.matuszewska@muzeum.bytom.pl

 • Adrian Hajda, projektant graficzny
   +48 32-281-82-94 w. 204
   a.hajda@muzeum.bytom.pl

 • Agata Knapik, projektantka graficzna
   +48 32-281-82-94 w. 204
   a.knapik@muzeum.bytom.pl


Dział Edukacji:
 +48 32-281-82-94 w. 127
 edukacja@muzeum.bytom.pl

 • Anna Rak, kierownik
   a.rak@muzeum.bytom.pl

 • Marek Ryś
   m.rys@muzeum.bytom.pl

 • Magdalena Pospieszałowska
   m.pospieszalowska@muzeum.bytom.pl

 • Cecylia Jańczuk
  c.janczuk@muzeum.bytom.pl
 • Jolanta Zaczkowska
   j.zaczkowska@muzeum.bytom.pl

Pracownia Konserwacji:
 +48 32-281-82-94 w. 208

 • Katarzyna Waloszek, kierownik
   k.waloszek@muzeum.bytom.pl

 • Grzegorz Serwoński
   g.serwonski@muzeum.bytom.pl


Pracownia Fotograficzna:
 +48 32-281-82-94 w. 207

 • Witalis Szołtys
   w.szoltys@muzeum.bytom.pl


Informatyk
 +48 32-281-82-94 w. 105
 +48 530-929-405

 • Jakub Janisz
   j.janisz@muzeum.bytom.pl

 

Śląskie

Muzeum Górnośląskie

jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.