Zakup systemu do monitorowania warunków mikroklimatycznych w magazynach i na salach ekspozycyjnych Muzeum Górnośląskiego

W ramach realizowanego zadania dokonany został zakup nowoczesnego systemu umożliwiającego monitorowanie warunków środowiskowych panujących na salach ekspozycyjnych oraz w muzealnych magazynach. System rejestratorów zastąpił urządzenia starego typu, a także pozwolił na dokonywanie pomiarów w wielu pomieszczeniach, w których brakowało mierników. Zakup zautomatyzowanego systemu pomiarowego bezpośrednio przełoży się na bezpieczeństwo zbiorów, gdyż umożliwi stałą kontrolę parametrów mikroklimatycznych, a dzięki wysyłanym alertom także szybką reakcję personelu w przypadku wystąpienia niebezpiecznych przekroczeń.

Utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu w przestrzeni muzealnej jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych w ramach konserwacji prewencyjnej – każdorazowe uszkodzenie obiektów wpływa na zmniejszenie ich wartości, a występujące zniszczenia często wiążą się z nieodwracalnymi zmianami lub utratą substancji zabytkowej. Istotą bezpiecznego przechowywania zbiorów w optymalnych warunkach jest zmniejszenie liczby czasochłonnych i kosztownych ingerencji konserwatorskich, ale przede wszystkim zachowanie obiektów w niezmienionym stanie dla kolejnych pokoleń.

Inwestycja pozwoli także na rozszerzenie oferty kulturalnej, gdyż umożliwi spełnienie wymogów stawianych przez instytucje zewnętrzne w trakcie użyczeń, posiadanie bowiem systemu monitorowania i rejestrowania parametrów mikroklimatu obecnie jest obligatoryjne przy organizacji wielu międzymuzealnych wystaw. Spełnienie tego typu kryterium pozwoli tym samym lokalnej społeczności na kontakt z unikatowymi obiektami z innych polskich i zagranicznych muzeów.

Modernizacja i rozbudowa systemu monitorowania mikroklimatu w magazynach i pomieszczeniach ekspozycyjnych wprowadzi istotne zmiany jakościowe i pozwoli spełnić najwyższe standardy przechowywania muzealiów, czyniąc tym samym MGB wysoce wyspecjalizowaną placówką gromadzącą i chroniącą dziedzictwo, dostosowaną do norm europejskich i światowych.

Całkowita wartość zadania: 75 000 zł / Wartość dofinansowania: 60 000 zł / Data podpisania umowy: 19 września 2023 r. / Realizacja zadania: czwarty kwartał 2023 r.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego