Mamy to! Przed nami kolejna odsłona projektu „Sztrykowane, heklowane, biglowane – regionalne inspiracje. Edycja 2024”

Mamy to! Przed nami kolejna odsłona projektu „Sztrykowane, heklowane, biglowane – regionalne inspiracje. Edycja 2024”. Dzisiaj poznaliśmy wyniki konkursu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska, który zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Wśród wspartych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego inicjatyw znalazł się projekt Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Warsztaty organizowane w dwóch poprzednich edycjach cieszyły się ogromną popularnością wśród osób dorosłych. Tym razem w planach naszych muzealnych edukatorów są zajęcia specjalistycznych kursów prowadzone przez rękodzielników, warsztaty rodzinne oraz realizacja filmu instruktażowego dotyczącego specyfiki tkania koronki klockowej z uwzględnieniem współczesnego dizajnu. Szczegółowy harmonogram już wkrótce. 

„Sztrykowane, heklowane, biglowane – regionalne inspiracje. Edycja 2024” to kontynuacja cieszącego się ogromnym zainteresowaniem projektu realizowanego w ramach programu EtnoPolska 2021 i 2022. Inicjatywa ma na celu upowszechnienie wiedzy dotyczącej stroju ludowego, zwiększenie jego rozpoznawalności, wzmocnienie więzi lokalnych i tożsamości kulturowej oraz poszerzenie świadomości kulturalno-historycznej i społecznej regionu.

Tym razem chcemy położyć nacisk na utworzenie więzi społecznych i zgromadzenie wokół wystaw etnograficznych muzeum międzypokoleniowych grup pasjonatów, którzy będą kultywowali zanikające umiejętności rękodzielnicze i twórczo je przetwarzali. Efekt ten uzyskamy poprzez organizację specjalistycznych kursów prowadzonych przez rękodzielników, warsztatów rodzinnych oraz realizację filmu instruktażowego dotyczącego specyfiki tkania koronki klockowej.

O ile sam film prezentować będzie tradycyjną technikę (z uwzględnieniem poziomów zaawansowania) osadzoną w kontekście kulturowym i zilustrowaną przykładami prac ze zbiorów muzeum, o tyle warsztaty, oprócz tradycyjnych kursów rękodzieła, ukazywać będą różne metody wykorzystywania motywów technik koronczarskich i rękodzieła regionalnego we współczesnym dizajnie. Pragniemy tworzyć żywą kulturę, która inspiruje do kreatywnych działań, a jednocześnie podtrzymuje pamięć i umiejętności związane z tradycją.