Schulz wg The Krasnals. IGNORABIMUS. By nikt nie porywał się na odgadywanie zamiarów boskich

Wśród zachowanej dla kolejnych pokoleń czytelników literackiej twórczości Brunona Schulza znalazło się również archiwum epistolograficzne artysty, które na równi z dorobkiem plastycznym pozwala odbiorcy zmierzyć się z pełnym wewnętrznych sprzeczności surrealistą słowa i jego światem. W ograbionych mieszkaniach, do których tuż po wojnie wracali ich mieszkańcy, na podłogach noszących ślady bezmiaru okrucieństw, odnajdywali porozrzucane listy. Ich nadawcą był nieżyjący już Bruno Schulz. Dla wielu z nich znalezisko to okazywało się bezcenne. Jedyna pamiątka po wspaniałym artyście, przyjacielu.

Bruno Schulz w ciągu 50 lat swojego życia stworzył niewielki pod względem liczebnym, ale charakteryzujący się wysokim poziomem twórczym wachlarz utworów obejmujących literaturę oraz działalność plastyczną. Będące efektem nieposkromionej wyobraźni twórczej prace otwarły na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci drogi dla poszczególnych dziedzin nauki, budując obszar interdyscyplinarnych relacji oraz nowych możliwości analizy.

Korowody barwnych słów, opracowywane skrupulatnie ryciny, a także liczne studia i autoportrety stały się krainą zmagań dla artystów współczesnych, którzy z pozycji „tu i teraz” próbują skonfrontować się z „tam i wówczas” Brunona Schulza.

W 2022 roku przypada 130. rocznica urodzin Brunona Schulza. W ramach całego szeregu wydarzeń – przedstawień teatralnych, spotkań literackich, konkursów plastycznych – jakie będą miały miejsce w Bytomiu, mieście partnerskim Drohobycza, w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu została otwarta wyjątkowa wystawa. Na ekspozycji w towarzystwie oryginalnych prac artysty udostępnionych przez Muzeum Narodowe w Krakowie swój premierowy pokaz mają obrazy artystycznej grupy The Krasnals, która podjęła się próby malarskich interpretacji dzieł tego wyjątkowego twórcy, nazywanego muszkieterem awangardy.

The Krasnals to grupa anonimowych artystów, która swoją działalność rozpoczęła w 2008 roku. „Krasnale podejmują polemikę z zasadami rządzącymi rynkiem sztuki oraz z rolą, którą nadaje on artyście. Prowokują, komentują utarte konwenanse świata sztuki i prowadzą świadomy dialog z aktualnymi wydarzeniami sceny polityczno-społecznej”.

W przestrzeni wystawy The Krasnals poprzez własny, plastyczny komentarz, a także bezpośrednią konfrontację z dziełami Schulza spotykają się w tym samym czasie i miejscu – istotnych zagadnieniach dla twórczości pisarza. To szczególna kompozycja poddawanej analizom biografii Schulza i biografii artystów anonimowych, kompozycja monochromatycznych cliché-verre na niewielkich rozmiarów światłoczułym papierze i przesyconych kolorami – jak utwory literackie – płócien dominujących swymi wymiarami.

Realizację dzieł dzieli niemalże stulecie. Łączy hierarchia wartości, demaskowanie pozornej moralności ludzi szczycących się nienaganną postawą. The Krasnals fascynuje atmosfera dzieł Schulza. Emocje znacznie głębsze niż te, które demonstrujemy na zewnątrz. Takie, które obnażają nas, uwidaczniając prawdę o nas samych. Co jest istotą? Czy ustalone zasady? Kto przestrzega hierarchii wartości?

Schulz, przemieszczając się w czasie przeszłym, kreśli świat nierzeczywisty i właśnie ta nierzeczywistość inspiruje twórców współczesnych „upajających się wonią sklepów cynamonowych”.

czas trwania wystawy: 9 września – 31 grudnia 2022
miejsce: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu  
kuratorzy: Agnieszka Bartków, Anna Rak

Wystawa powstała we współpracy z krakowską Fundacja Wschód Sztuki.
Patroni medialni: TVP3 Katowice, Gazeta Wyborcza, portal Niezła Sztuka
Partner wystawy: Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z oo.