„The Krasnals. Autoportret Polskiej Rzeczywistości”

Chociaż pojęcie prowokacji posiada zdecydowanie pejoratywny wydźwięk, w przypadku działalności artystycznej często jest nie tylko akceptowalne, ale również obdarzone odrębną definicją. Dla twórców, którzy podejmują się świadomych i konsekwentnych działań o zamierzonej sile rażenia, wytrwale prowadzona strategia może przynieść oczekiwany rezultat.

1 kwietnia 2008 roku powstał anonimowy kolektyw The Krasnals, zrzeszający grupę artystów czujących się w obszarze prowokacji nad wyraz dobrze. Ich twórczość przybrała formę komentarza wobec drażniących kwestii, między innymi podwójnej moralności osób, którym w ramach różnorodnych projektów bliskie stało się zagadnienie sztuki. W formie malarskich realizacji, plenerowych akcji czy zamieszczonych w sieci dygresji, koncentrując się głównie na obszarze spójnym z własną działalnością zawodową, stworzyli autorską wizję Autoportretu Polskiej Rzeczywistości. Wskazują na obłudne manipulacje, demaskują krętą drogę artystycznych karier, obnażają metody promocji i artystycznego sukcesu, w charakterystyczny dla siebie sposób chcą strącić z piedestałów samozwańcze autorytety. Przy tym Krasnalsi odważnie wchodzą w rolę artystycznych kanibali. Czerpiąc z realizacji innych artystów, wykorzystują znamienne motywy obecne w ich twórczości, w efekcie końcowym tworząc osobliwe kompilacje obdarzone równie intrygującym tytułem.

Przygotowana przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu wystawa prac The Krasnals to ekspozycja ukazująca piętnastoletnią działalność tego kolektywu. Właściwość doboru prezentowanych obrazów potwierdza fakt, iż obranym celem grupy jest obserwacja oczekiwanej w kontakcie z odbiorcą atmosfery oraz mających nastąpić reakcji. Twórczość The Krasnals, będąca swoistego rodzaju grą artysty z widzem, stanowi zachętę do indywidualnych przemyśleń wbrew presji konkretnych środowisk próbujących narzucić jedną słuszną wizję skonstruowaną na czyjąś korzyść. The Krasnals pragną wolności w sztuce reprezentowanej przez niepoddających się manipulacjom twórców. Wyważoną dozą zastosowanych środków, przy pomocy działań niepozbawionych także odpowiedniej dawki autoironii, artyści stawiają siebie w rolach bacznych obserwatorów, dokonując spiętrzenia znaczeń powiązanych z różnorodnymi odniesieniami wykraczającymi poza obszar sztuk pięknych przy jednoczesnym wyeksponowaniu znaczącego problemu. Podążając tropem The Krasnals, w przestrzeni wystawy podjęte zostały również próby odpowiedzi na istotne dla artystów pytania związane z pojęciem sztuki, a także z jej percepcją.

czas trwania: 10 listopada 2023 – 25 lutego 2024
miejsce: pl. Jana III Sobieskiego 2, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
kuratorzy: Agnieszka Bartków, Andrzej Biernacki
współpraca: Fundacja Wschód Sztuki
wstęp: w cenie biletu na wystawę czasową

UWAGA! Niektóre treści wystawy przeznaczone są dla widzów dorosłych. Na jej terenie dzieci powinny przebywać pod opieką pełnoletnich opiekunów.

fot. Klara Puzoń