Jacek Sienicki. Wszystkie te rzeczy, które muszę mieć obok siebie

„Jacek Sienicki. Wszystkie te rzeczy, które muszę mieć obok siebie” to wystawa monograficzna poświęcona pracom warszawskiego artysty. Twórczy kunszt Jacka Sienickiego, czyniący z niego znamienitego reprezentanta rodzimej sceny artystycznej drugiej połowy XX wieku, decyduje o wyjątkowości owego wydarzenia. Wielkie znaczenie dla projektu ma również fakt, iż jest to pierwszy w przestrzeni muzealnej pokaz twórczości artysty na Górnym Śląsku.

Jacek Sienicki (1928–2000) był twórcą, który kreował swą artystyczną tożsamość głównie za pomocą malarstwa i rysunku. Urodził się w Warszawie. Tutaj spędził również okres II wojny światowej. Przez wiele lat pełnił funkcję profesora na Wydziale Malarstwa stołecznej Akademii Sztuk Pięknych. Działalność pedagogiczna stanowiła bowiem, obok malarstwa i rysunku, drugą wielką pasję profesora Sienickiego.

Jacek Sienicki był współpomysłodawcą wystawy „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi”, zwanej „Arsenałem ’55”, która po dziś dzień uznawana jest za jedno z ważniejszych XX-wiecznych wydarzeń kulturalnych w Polsce. W latach 80. artysta pozostawał aktywnym uczestnikiem Ruchu Kultury Niezależnej, dając wyraz sprzeciwu wobec systemu.

Potrzeba zgłębiania istoty opisywanych przedmiotów spowodowała, iż Jacek Sienicki ujmował swoje prace najczęściej w formie cykli (m.in. „Ściany”, „Wnętrza”, „Ostrowik”). Ze względu na obdarzanie rzeczy zwykłych i prostych wielkim szacunkiem nazywany był portrecistą przedmiotów. Obok tworzenia pogłębionych wizerunków rzeczy Sienicki interesował się również naturą. W jego twórczości można odnaleźć wiele pejzaży, a także znaczącą liczbę wyobrażeń drzew. Efekt szarości obrazu przy jednoczesnej polifonii barw, fakturowe bogactwo przedstawień, niebywała ich emocjonalność czy wreszcie sytuowanie form na granicy realności i abstrakcji to kwestie, którymi Jacek Sienicki nacechował swą sztukę.

Wystawa stanowi niepowtarzalną okazję do zaznajomienia się z niezwykłą twórczością Jacka Sienickiego. Ekspozycja jest drogowskazem, który ma poprowadzić widza w kierunku poznania opartego na bogactwie wrażeń, wynikających z percepcji dzieł wyjątkowych pod względem jakości i znaczenia.

To świetna okazja do tego, by choć przez chwilę oderwać się od balastu codzienności, zamieniając jej zgiełk na piękno i wyjątkowość doznań.

czas trwania: 31 marca – 2 lipca 2023
miejsce: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
kurator: Helena Kisielewska
wstęp: w cenie biletu na wystawę czasową
sponsor wystawy: Kancelaria Radcy Prawnego dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ

Oferta edukacyjna towarzysząca wystawie
Publikacja towarzysząca wystawie 

Fot. Klara Puzoń