?page_id=1124

Historia

Dział Historii gromadzi eksponaty związane z historią Bytomia i Górnego Śląska. W zbiorach działu znajdują się cenne obiekty dokumentujące dzieje miasta i regionu (zwłaszcza okres powstań śląskich i plebiscytu), a także pamiątki związane ze społecznością kresowian, którzy po II wojnie światowej osiedlili się na Górnym Śląsku.


Get Directions

How to reach


Venue Exhibitions

Venue Events