Wystawa „Ślad pokoleń. Od synagogi do Żydowskiego Domu Modlitwy w Bytomiu” otwarta!

Wystawa „Ślad pokoleń. Od synagogi do Żydowskiego Domu Modlitwy w Bytomiu” otwarta! Jej oś tworzą artefakty związane z historią społeczności żydowskiej w Bytomiu. Urzędnicy, pracownicy zakładów przemysłowych, kupcy i rzemieślnicy, członkowie miejskiego samorządu czy grona określanego mianem establishmentu, a wśród nich członkowie wielu towarzystw, donatorzy fundacji stypendialnych czy inicjatorzy przedsięwzięć

Continue reading
Kadr z filmu Kadr z filmu „Dwa światy. Od synagogi do Żydowskiego Domu Modlitwy w Bytomiu”

Premiera filmu „Dwa światy. Od synagogi do Żydowskiego Domu Modlitwy w Bytomiu”

Już 28 października o godzinie 17.00 zapraszamy na premierę filmu „Dwa światy. Od synagogi do Żydowskiego Domu Modlitwy w Bytomiu”! Film obejmować będzie te elementy dziedzictwa materialnego i niematerialnego, których z różnych przyczyn nie można zaprezentować na wystawie „Ślad pokoleń. Od synagogi do Żydowskiego Domu Modlitwy”, dostępnej dla zwiedzających już

Continue reading

Ślad pokoleń. Od synagogi do Żydowskiego Domu Modlitwy w Bytomiu – otwarcie wystawy i konferencja naukowa

W roku 2021 Muzeum Górnośląskie w Bytomiu finalizuje dwa znaczące projekty, poświęcone szeroko pojętemu dziedzictwu żydowskiemu, odnosząc się do wątków stricte lokalnych oraz do perspektywy ogólnopolskiej czy nawet europejskiej. WYSTAWA I FILM Pierwszy projekt zatytułowany „Ślad pokoleń. Od synagogi do Żydowskiego Domu Modlitwy w Bytomiu” obejmuje wystawę, film dokumentalny wraz

Continue reading
Spacer

Spacer śladami żydowskich mieszkańców Bytomia

Historyczny spacer śladami bytomskiej społeczności żydowskiej, organizowany przez Muzeum Górnośląskie, odbędzie się w niedzielę 3 października br. Podczas przechadzki po mieście będzie okazja, aby wysłuchać opowieści o żydowskich przedsiębiorcach i rodzinach, które zapisały się w historii Bytomia. To także szansa, aby odtworzyć topografię miejsc związanych ze społecznością bytomskich Żydów. Początek

Continue reading

Podcast historyczny „Na odrzwiach domu. Mezuza i klaf”

W Żydowskim Domu Modlitwy w Bytomiu leżały w pudełku, jedna obok drugiej, te wiekowe i te bardziej nowoczesne, wykonane z tworzywa sztucznego – mezuzy. Być może miały zostać dopiero przytwierdzone do odrzwi domów, a być może zostały stamtąd zdjęte i trafiły do pudełka jedna po drugiej. Dziś trudno dociec losów

Continue reading

Podcast historyczny „Richterowie i Taterkowie. W poszukiwaniu więzów rodzinnych i śladów pamięci”

Bytom to fascynujące miasto z wielowiekową historią, usytuowane na pograniczu kultur, języków i tradycji. Od wieków żyli w nim obok siebie przedstawiciele kilku religii, w tym Żydzi. Ich aktywność społeczną odzwierciedlały liczne stowarzyszenia i organizacje o charakterze oświatowym, pomocowym czy charytatywnym. Ta historia rozpoczyna się od Fischela Richtera, który urodził

Continue reading

Podcast historyczny „Wartość tkwi w różnorodności. Bytomscy rabini”

Bytom to fascynujące miasto z wielowiekową historią, usytuowane na pograniczu kultur, języków i tradycji. Od wieków żyli w nim obok siebie przedstawiciele kilku religii, w tym Żydzi. Ich aktywność społeczną odzwierciedlały liczne stowarzyszenia i organizacje o charakterze oświatowym, pomocowym czy charytatywnym. Niekiedy odnosi się wrażenie, że w Bytomiu krzyżowały się

Continue reading

Warsztaty fotograficzne połączone ze spacerem śladami bytomskiej społeczności żydowskiej – fotorelacja

W ramach projektu „Ślad pokoleń. Od Synagogi do Żydowskiego Domu Modlitwy”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie, realizować będziemy w roku 2021 szereg przedsięwzięć, które pozwolą Państwu na bliższe poznanie historii i kultury Żydów na Górnym Śląsku. Historia społeczności żydowskiej w Bytomiu, przed-, w czasie trwania wojny i po wojnie, ma wymiar symboliczny i tożsamy z losami Żydów górnośląskich i europejskich. Jest bogata w wydarzenia,

Continue reading

Podcast historyczny „Bytomskie synagogi. Miejsca modlitwy, nauki i spotkań”

Bytom to fascynujące miasto z wielowiekową historią, usytuowane na pograniczu kultur, języków i tradycji. Od wieków żyli w nim obok siebie przedstawiciele kilku religii, w tym Żydzi. Ich aktywność społeczną odzwierciedlały liczne stowarzyszenia i organizacje o charakterze oświatowym, pomocowym czy charytatywnym. W ramach realizowanego w tym roku projektu „Ślad pokoleń.

Continue reading

RYTUAŁ SERCA. MODLITWA I MODLITEWNIK W ŻYCIU ŻYDOWSKIM.

RYTUAŁ SERCA. MODLITWA I MODLITEWNIK W ŻYCIU ŻYDOWSKIM. Piotr Majdanik Wprowadzenie Niniejsze omówienie stanowi kontynuację poprzedniej prezentacji pt. Hebrajska literatura religijna i filozoficzna, w której pod koniec zasygnalizowano jedynie istnienie rozbudowanej literatury liturgicznej w języku hebrajskim (i aramejskim) oraz fakt, że modlitewnik są najpopularniejszą hebrajską książkę w życiu religijnego Żyda. Tytuł prezentacji

Continue reading

Co to jest synagoga

Co to jest synagoga – Sławomir Pastuszka Zanim odwiedzimy jakąkolwiek synagogę warto zapoznać się wcześniej z jej podstawową definicją. Po zburzeniu Drugiej Świątyni Jerozolimskiej w 70 r., synagoga stała się najważniejszą instytucją judaizmu, pełniąc przede wszystkim rolę miejsca gromadzenia się lokalnej wspólnoty żydowskiej, nauczania oraz wspólnego odprawiania modłów z udziałem

Continue reading
Grafika informacyjna. Tło biało-niebieskie. Po lewej stronie fotografie z ortodoksyjnymi Żydami. po prawej stronie informacje na temat filmu: tytuł oraz nazwa i logo projektu.

Rytuał serca. Modlitwa i modlitewnik w życiu żydowskim – wykład online

Modlitewnik jest najbardziej powszechną i najczęściej czytaną pozycją literatury hebrajskiej, a codzienna modlitwa stanowi dla religijnego Żyda jeden z podstawowych obowiązków – to służba i „rytuał serca”. Z jednej strony jest ściśle zorganizowana, wymagająca przestrzegania jasno określonych zasad: postawy, gestów, ubioru, akcesoriów, z drugiej natomiast – zawsze powinna pozostać gorącym pragnieniem kontaktu z Bogiem, angażującym uczucia porywem serca.

Continue reading

Nowe publikacje Muzeum Górnośląskiego!

Z wielkim przejęciem pragniemy przedstawić dwa nowe, niezwykle wartościowe wydawnictwa historyczne Muzeum Górnośląskiego. Zanim nastała Polska… Praca społeczna kobiet w okresie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku. Wybór relacji, opracowanie Joanna Lusek, Bytom 2019, 554 ss. Matki, żony, córki – kobiety, bohaterki raczej drugiego niż pierwszego planu, gdy weźmie się

Continue reading

Akcja 60+ Kultura – weekend seniora z kulturą

W pierwszy weekend jesieni, w dniach 27–29 września 2019 roku, dołączymy do akcji „60+ Kultura”. Wstęp na wystawy stałe i czasowe dla wszystkich seniorów, którzy ukończyli 60. rok życia, będzie możliwy w cenie 1 zł. W niedzielę, 29 września 2019 roku, wystawy stałe będzie można zwiedzić bezpłatnie. Zachęcamy seniorów do

Continue reading

Kultura Żydów polskich. Spotkanie z prof. Leszkiem Hońdo

15 czerwca odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu „Judaika”. Naszym gościem był prof. Leszek Hońdo z Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać opowieści o najciekawszych judaikach wchodzących w skład polskich kolekcji oraz z bliska przyjrzeć się niektórym z nich. Kolekcjonowanie zabytków sztuki żydowskiej rozpowszechniło się dopiero na

Continue reading

Dekalog – film edukacyjny

Tak jak zapowiadaliśmy, nasza dzielna młodzież została postawiona przed bardzo trudnym zadaniem. Jak opowiadać o innej kulturze, religii, symbolice, by zainteresować tematem własnych rówieśników? No cóż… serwisy takie jak YouTube pełne są najróżniejszych opowieści – każdy może znaleźć coś dla siebie, każdy może też wejść w rolę eksperta i w

Continue reading