Muzeum Górnośląskie w Bytomiu przyjmie osobę do pracy w Bibliotece Muzealnej [ogłoszenie o pracę]

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu przyjmie osobę do pracy w Bibliotece Muzealnej Wymagania: wykształcenie wyższe uniwersyteckie o kierunku pedagogicznym, wiedza z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach kultury, umiejętność posługiwania się oprogramowaniem pakietu MS Office, znajomość formatu MARC 21, znajomość języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski,

Continue reading

Szukamy pracownika technicznego (renowatora) do pracy w Dziale Przyrody [ogłoszenie o pracę]

Muzeum Górnośląskie poszukuje pracownika technicznego (renowatora) do pracy w Dziale Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Wymagania: wykształcenie średnie; umiejętności w zakresie preparowania, zabezpieczania oraz opracowywania taksonomicznego owadów potwierdzone np. publikacjami naukowymi; mile widziana współpraca z instytucjami naukowymi i muzealnymi w projektach entomologicznych. Opis stanowiska: prace magazynowe związane z cykliczną dezynsekcją

Continue reading

Szukamy specjalisty ds. promocji i marketingu do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw [ogłoszenie o pracę]

Muzeum Górnośląskie poszukuje specjalisty ds. promocji i marketingu do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw Wymagania: potwierdzone wykształcenie wyższe, najlepiej o kierunku PR, marketing, dziennikarstwo lub pokrewne; doświadczenie pracy w promocji lub marketingu (preferowana znajomość specyfiki działań placówki kultury); biegłe posługiwanie się pakietem MS Office (m.in. Excel i Word); mile widziane doświadczenie w prowadzeniu i

Continue reading

Szukamy opiekunów ekspozycji do pracy w Sekcji Obsługi Wystaw [ogłoszenie o pracę]

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu poszukuje studentów i emerytów na stanowisko opiekunów ekspozycji muzealnych w formie umowy-zlecenia. Okres pracy: listopad oraz grudzień 2019 roku. Wymagania: Otwartość, komunikatywność Zaangażowanie w wykonywaną pracę Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej Wysoka kultura osobista Mile widziana umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie komunikatywnym Mile widziane

Continue reading

Szukamy specjalisty ds. promocji i marketingu do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw [ogłoszenie o pracę]

Muzeum Górnośląskie poszukuje specjalisty ds. promocji i marketingu do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw. Wymagania: potwierdzone wykształcenie wyższe, najlepiej o kierunku PR, marketing, dziennikarstwo lub pokrewne; doświadczenie pracy w promocji lub marketingu (preferowana znajomość specyfiki działań placówki kultury); biegłe posługiwanie się pakietem MS Office (m.in. Excel i Word); mile widziane doświadczenie w prowadzeniu i

Continue reading

Szukamy specjalisty ds. promocji i marketingu do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw [ogłoszenie o pracę]

Poszukujemy specjalisty ds. promocji i marketingu do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Wymagania: potwierdzone wykształcenie wyższe, najlepiej o kierunku PR, marketing, dziennikarstwo lub pokrewne; doświadczenie w pracy w promocji lub marketingu (preferowana znajomość specyfiki działań placówki kultury); biegłe posługiwanie się pakietem MS Office (między innymi Excel i Word); mile widziane doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu profilem instytucji/marki w mediach

Continue reading

Szukamy adiunkta/kustosza do pracy w Dziale Historii [ogłoszenie o pracę]

Muzeum Górnośląskie przyjmie adiunkta/kustosza do pracy w Dziale Historii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Miejsce pracy: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Dział Historii Wymiar czasu pracy: cały etat Wymagania: wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek historia udokumentowane zainteresowania tematyką śląskoznawczą XIX i XX w. komunikatywna znajomość języka obcego (preferowany język niemiecki) na poziomie B2 (lub wyższym) doświadczenie w pracy

Continue reading

Szukamy specjalisty ds. promocji i marketingu do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw [ogłoszenie o pracę]

Poszukujemy specjalisty ds. promocji i marketingu do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Wymagania: potwierdzone wykształcenie wyższe, najlepiej o kierunku PR, marketing, dziennikarstwo lub pokrewne; doświadczenie w pracy w promocji lub marketingu (preferowana znajomość specyfiki działań placówki kultury); biegłe posługiwanie się pakietem MS Office (między innymi Excel i Word);

Continue reading

Szukamy pracownika Działu Etnografii [ogłoszenie o pracę, nabór rozstrzygnięty]

Poszukujemy pracownika Działu Etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (wymiar czasu pracy: cały etat).   Wymagania: wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek etnologia/etnografia; wiedza z zakresu etnologii Śląska, przede wszystkim z historii, tradycji i folkloru Górnego Śląska; dobra znajomość etnografii Polski; zainteresowanie szeroko pojętą kulturą; komunikatywna znajomość języka obcego (preferowany język niemiecki); minimum bierna

Continue reading

Szukamy opiekunów ekspozycji do pracy w Sekcji Obsługi Wystaw [ogłoszenie o pracę]

Poszukujemy studentów i emerytów do pracy jako opiekunów ekspozycji muzealnych (w formie umowy zlecenia) w Sekcji Obsługi Wystaw Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.   Wymagania: otwartość, komunikatywność; zaangażowanie w wykonywaną pracę; umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej; wysoka kultura osobista; mile widziana umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie komunikatywnym; mile widziane doświadczenie w

Continue reading

Szukamy pracownika do prac porządkowych [ogłoszenie o pracę]

Poszukujemy pracownika do prac porządkowych w wymiarze ½ etatu. Wymagania: znajomość środków czystości i umiejętność ich stosowania; dokładność, sumienność, zorganizowanie; zaangażowanie w wykonywaną pracę, dyspozycyjność; umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej; wysoka kultura osobista; mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce kultury.   Opis stanowiska: sprzątanie magazynów muzealnych, pomieszczeń socjalnych i

Continue reading

Szukamy specjalisty ds. promocji i marketingu do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw [ogłoszenie o pracę]

Poszukujemy specjalisty ds. promocji i marketingu do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.   Wymagania: potwierdzone wykształcenie, najlepiej o kierunku PR, marketing, dziennikarstwo lub pokrewne; doświadczenie w pracy w promocji lub marketingu (preferowana znajomość specyfiki działań placówki kultury); biegłe posługiwanie się pakietem MS Office (między innymi Excel i Word);

Continue reading

Szukamy redaktora do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw [ogłoszenie o pracę]

Poszukujemy redaktora do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.   Wymagania: minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku redaktora; wykształcenie wyższe, preferowane humanistyczne/filologiczne; perfekcyjna znajomość ortografii, interpunkcji; znajomość znaków i zasad korekty; łatwość pisania, tworzenia tekstów oraz opracowywania tekstów powierzonych; umiejętność pracy z materiałami tekstowymi przeznaczonymi do publikacji

Continue reading

Szukamy specjalisty ds. promocji i marketingu do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw [ogłoszenie o pracę]

Poszukujemy specjalisty ds. promocji i marketingu do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.   Wymagania: potwierdzone wykształcenie, najlepiej o kierunku PR, marketing, dziennikarstwo lub pokrewne (wyższe pełne); co najmniej trzyletnie doświadczenie pracy w promocji lub marketingu (preferowana znajomość specyfiki działań placówki kultury); biegłe posługiwanie się pakietem MS Office (między

Continue reading

Szukamy opiekuna ekspozycji do pracy w Sekcji Obsługi Wystaw [ogłoszenie o pracę]

Poszukujemy opiekuna ekspozycji do pracy w Sekcji Obsługi Wystaw.   Wymagania: minimum średnie wykształcenie; doświadczenie w pracy z klientem, zwiedzającym; dokładność, systematyczność, zorganizowanie; zaangażowanie w wykonywaną pracę, dyspozycyjność; umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej; umiejętność pracy pod presją czasu; wysoka kultura osobista; praktyczna znajomość oprogramowania pakietu MS Office; umiejętność obsługi kasy fiskalnej.  

Continue reading