Szukamy redaktora do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw [ogłoszenie o pracę]

Poszukujemy redaktora do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

 

Wymagania:

 • minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku redaktora;
 • wykształcenie wyższe, preferowane humanistyczne/filologiczne;
 • perfekcyjna znajomość ortografii, interpunkcji;
 • znajomość znaków i zasad korekty;
 • łatwość pisania, tworzenia tekstów oraz opracowywania tekstów powierzonych;
 • umiejętność pracy z materiałami tekstowymi przeznaczonymi do publikacji książkowych oraz do celów promocyjnych;
 • umiejętność pracy w edytorach tekstów (program MS Word) oraz wykonywania/zaznaczania korekt w programie Adobe Acrobat;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • dokładność, spostrzegawczość i systematyczność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy z indywidualnymi autorami;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność ustanawiania priorytetów.

 

Wymagania dodatkowe:

 • obowiązkowość i terminowość;
 • samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za realizowane projekty;
 • zaangażowanie w powierzone zadania;
 • znajomość procesu wydawniczego;
 • dyspozycyjność do podjęcia pracy na terenie Bytomia;
 • otwartość oraz bardzo dobre umiejętności komunikacyjne;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w dziedzinie kultury.

 

Opis stanowiska:

 • korekta językowa, stylistyczna, merytoryczna wszystkich materiałów przed publikacją i drukiem;
 • redakcja/weryfikacja tekstów do wydawnictw, tekstów promocyjnych na potrzeby druków ulotnych, dokumentacji firmowej, stron internetowych, itp.;
 • prowadzenie tytułów publikacji książkowych w zakresie: korekty/redakcji, weryfikacji/doboru materiału ilustracyjnego, korespondencji wewnętrznej/zewnętrznej (np. z autorami, recenzentami); przygotowywania dokumentacji, takich jak np. umowy autorskie, licencje.

 

Oferujemy:

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w największym muzeum na Górnym Śląsku;
 • możliwość rozwoju zawodowego w prestiżowej instytucji kultury województwa śląskiego;
 • stabilne warunki zatrudnienia (zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę na czas określony, docelowo na czas nieokreślony);
 • atrakcyjne warunki finansowe.

 

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie:

 • listu motywacyjnego ze wskazaniem możliwej daty rozpoczęcia pracy w Muzeum,
 • CV wraz z danymi kontaktowymi,
 • opcjonalnie referencji,

osobiście (sekretariat) lub pocztą (z dopiskiem „Kadry – redaktor”) w terminie do 30 kwietnia 2018 roku (decyduje data wpływu). Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane.

Miejsce pracy: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom.

Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wybranymi kandydatami spośród przekazanych zgłoszeń.

W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na dane stanowisko (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”