Szukamy opiekuna ekspozycji do pracy w Sekcji Obsługi Wystaw [ogłoszenie o pracę]

Poszukujemy opiekuna ekspozycji do pracy w Sekcji Obsługi Wystaw.

 

Wymagania:

 • minimum średnie wykształcenie;
 • doświadczenie w pracy z klientem, zwiedzającym;
 • dokładność, systematyczność, zorganizowanie;
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę, dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • wysoka kultura osobista;
 • praktyczna znajomość oprogramowania pakietu MS Office;
 • umiejętność obsługi kasy fiskalnej.

 

Wymagania dodatkowe: 

 • mile widziana znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym;
 • chęć podnoszenia kwalifikacji;
 • otwartość, komunikatywność;
 • ogólna wiedza o Górnym Śląsku;
 • znajomość gwary śląskiej;
 • posiadanie książeczki SANEPID / uzyskanie jej po pozytywnej rekrutacji.

 

Opis stanowiska: 

 • czuwanie nad bezpieczeństwem zbiorów na ekspozycjach;
 • obsługa gości zwiedzających ekspozycje;
 • obsługa organizowanych wydarzeń muzealnych (warsztaty, lekcje muzealne, wernisaże, spotkania i tym podobne) i udział w nich;
 • obsługa kasy fiskalnej i punktu kawowego;
 • sprzątanie sal ekspozycyjnych, magazynów oraz biur w budynkach Muzeum.

 

Oferujemy: 

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę;
 • stabilne warunki zatrudnienia (zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony; docelowo – umowa na czas nieokreślony);
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie:

 • listu motywacyjnego,
 • CV wraz z danymi kontaktowymi,

osobiście (sekretariat) lub pocztą (z dopiskiem „Kadry – wystawy”) w terminie do 30 marca 2018 roku (decyduje data wpływu). Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane.

Miejsce pracy: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom.

Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wybranymi kandydatami spośród przekazanych zgłoszeń.

W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na dane stanowisko (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).