Szukamy grafika do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw [ogłoszenie o pracę]

Poszukujemy grafika do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

 

Wymagania:

 • potwierdzone wykształcenie o kierunku projektowanie graficzne lub pokrewne (wyższe pełne);
 • praktyczna znajomość zasad i umiejętność projektowania graficznego: materiałów promocyjnych i wizerunkowych (plakatów, zaproszeń, ulotek itp.), publikacji zwartych (książek, katalogów, albumów, w tym projektowania okładek oraz projektowania i formatowania publikacji), a także reklamy zewnętrznej (outdoorowej); elementów komunikacji wizualnej, znaków graficznych;
 • biegłe posługiwanie się programami pakietu ADOBE, w szczególności: InDesign, Illustrator, Photoshop;
 • umiejętność przygotowywania plików do druku – praktyczna wiedza z zakresu poligrafii w obrębie przygotowania i weryfikacji proofów (wzorców koloru) i plików w technologii offsetowej, cyfrowej, sitodruku, technice plotowania;
 • umiejętność retuszowania i obróbki fotografii, korekcji kolorów;
 • praktyczna znajomość mediów w poligrafii: rodzajów papierów, folii, podłoży do druku wielkoformatowego itp.;
 • umiejętność przygotowania plików na potrzeby internetu, m.in. sliderów do strony internetowej, coverów do Facebooka, teł do screeningu;
 • poświadczone doświadczenie w pracy na stanowisku grafika i dorobek w zakresie pożądanych umiejętności (preferowana znajomość specyfiki działań placówki kultury);
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office i/lub Open Office, Libra;
 • zaangażowanie w powierzone zadania i kreatywność;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.


Wymagania dodatkowe:
 

 • znajomość języka obcego (angielski, niemiecki);
 • otwartość i komunikatywność;
 • chęć podnoszenia kwalifikacji;
 • mile widziana umiejętność projektowania i przygotowywania animacji;
 • mile widziana praktyczna znajomość pracy w zakresie poligrafii, doświadczenie we współpracy z drukarniami;
 • mile widziane doświadczenie w zakresie aranżowania przestrzeni ekspozycyjnych (wystaw) oraz sprzedażowych i visual merchandisingu.


Opis stanowiska:
 

 • opracowywanie graficzne, skład i przygotowanie do druku książek, folderów, katalogów, zaproszeń, plakatów, ulotek, informatorów, wizytówek i innych druków;
 • współpraca z autorami, redaktorami, recenzentami, tłumaczami, plastykami, fotografami, drukarniami, podwykonawcami itp.;
 • przygotowywanie specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia;
 • przygotowywanie publikacji/grafik wykorzystywanych na stronie internetowej, Facebooku i portalach społecznościowych (włącznie z animacjami).


Oferujemy:
 

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w największym muzeum na Górnym Śląsku;
 • możliwość rozwoju zawodowego w prestiżowej instytucji kultury województwa śląskiego;
 • stabilne warunki zatrudnienia (zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę na czas określony, docelowo umowa na czas nieokreślony).

 

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie:

 • listu motywacyjnego,
 • CV wraz z danymi kontaktowymi,
 • portfolio z minimum 20 realizacjami z zakresu projektowania graficznego (różnorodne nośniki i formy: ulotki, foldery, książki, plakaty, znaki graficzne, ilustracje itp.) w formie gotowych druków lub wydrukowanej prezentacji PDF (uzupełniająco na nośniku CD lub w załączonym linku do portfolio),
 • opcjonalnie referencji,

osobiście (sekretariat) lub pocztą w terminie do 30 marca 2018 roku (z dopiskiem „Kadry – grafik”). Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane.

Miejsce pracy: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom

Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wybranymi kandydatami spośród przekazanych zgłoszeń.

W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na dane stanowisko (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”