Szukamy pracownika Działu Etnografii [ogłoszenie o pracę, nabór rozstrzygnięty]

Poszukujemy pracownika Działu Etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (wymiar czasu pracy: cały etat).

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek etnologia/etnografia;
 • wiedza z zakresu etnologii Śląska, przede wszystkim z historii, tradycji i folkloru Górnego Śląska;
 • dobra znajomość etnografii Polski;
 • zainteresowanie szeroko pojętą kulturą;
 • komunikatywna znajomość języka obcego (preferowany język niemiecki);
 • minimum bierna znajomość mowy śląskiej;
 • doświadczenie w pracy związanej z muzealnictwem lub instytucjami kultury;
 • doświadczenie w realizacji projektów wystawienniczych lub popularyzatorskich;
 • doświadczenie w opracowywaniu zbiorów;
 • swobodne posługiwanie się pakietem Office lub innymi edytorami tekstu i programami porządkującymi bazy danych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kreatywność i samodzielność.

 

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu muzealnictwa;
 • dorobek naukowy (publikacje) i/lub popularyzatorski z zakresu etnografii;
 • udokumentowane zainteresowanie tematyką śląskoznawczą (artykuły, publikacje i/lub działalność społeczna);
 • znajomość drugiego języka obcego (język angielski, język czeski);
 • umiejętności manualne;
 • biegła znajomość mowy śląskiej.

 

Opis stanowiska:

 • opracowywanie zbiorów etnograficznych i dokonywanie zapisów w programie służącym do cyfrowego zapisu katalogu naukowego;
 • prowadzenie prac badawczych zgodnych z planem naukowo-badawczym realizowanym w Muzeum Górnośląskim;
 • prowadzenie działalności naukowej (opracowywanie scenariuszy wystaw, aktywny udział w konferencjach, sesjach, projektach naukowych, przygotowywanie tekstów naukowych i popularnonaukowych z prowadzonych badań);
 • przygotowywanie i organizowanie wystaw stałych i czasowych oraz popularyzowanie zbiorów, m.in. przez przeprowadzenie kwerend, opracowywanie tekstów do informatorów, katalogów, przewodników i innych publikacji przygotowywanych w Muzeum Górnośląskim;
 • prowadzenie działalności dydaktycznej (oprowadzanie po wystawie stałej oraz wystawach czasowych przygotowywanych przez pracowników Działu Etnografii);
 • współpraca przy opracowywaniu wniosków i projektów grantowych.

 

Oferujemy:

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w najbogatszym w zbiory dziale etnograficznym muzeum na Górnym Śląsku;
 • pracę w prestiżowej instytucji kultury województwa śląskiego;
 • stabilne warunki zatrudnienia (zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę na czas określony, docelowo umowa na czas nieokreślony);
 • stabilne warunki finansowe;
 • rozwój zawodowy.

 

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie:

 • listu motywacyjnego,
 • CV wraz z danymi kontaktowymi,

osobiście (sekretariat) lub pocztą (z dopiskiem „Kadry – etnografia”) w terminie do 30 kwietnia 2019 roku (decyduje data wpływu). Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane.

Miejsce pracy: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom.

Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wybranymi kandydatami spośród przekazanych zgłoszeń.

W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na dane stanowisko (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1 000).”