Szukamy specjalisty ds. promocji i marketingu do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw [ogłoszenie o pracę]

Poszukujemy specjalisty ds. promocji i marketingu do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

 

Wymagania:

 • potwierdzone wykształcenie, najlepiej o kierunku PR, marketing, dziennikarstwo lub pokrewne (wyższe pełne);
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie pracy w promocji lub marketingu (preferowana znajomość specyfiki działań placówki kultury);
 • biegłe posługiwanie się pakietem MS Office (między innymi Excel i Word);
 • znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego (pożądany poziom C1);
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu profilu instytucji/marki w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter) i w zarządzaniu nim;
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu stron internetowych (system zarządzania treścią Word Press);
 • zaangażowanie w powierzone zadania i kreatywność;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • dokładność i systematyczność, samodzielność w działaniu;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność ustanawiania priorytetów;
 • otwartość oraz bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne;
 • wysoka kultura osobista oraz zdolność do motywowania innych.

 

Opis stanowiska:

 • planowanie i koordynacja imprez i przedsięwzięć planowanych we wszystkich obiektach Muzeum;
 • wspieranie sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Muzeum;
 • budowanie wizerunku Muzeum i budowanie więzi między Muzeum a odbiorcami oferty muzealnej, rozpowszechnianie i promowanie działalności Muzeum;
 • kontakt i współpraca z mediami;
 • współpraca z działami Muzeum w zakresie przygotowywania materiałów prasowych oraz treści druków promocyjnych i ich opracowywanie i wydawanie;
 • analiza działalności Muzeum, między innymi frekwencji odbiorców oferty muzealnej;
 • koordynacja zakupu oraz innych form pozyskiwania zewnętrznej powierzchni reklamowej (reklama outdoorowa);
 • zlecanie i produkcja materiałów promocyjnych, pamiątek i handlowej oferty muzealnej;
 • dystrybucja materiałów reklamowych zgodnie z założeniami promocyjnymi;
 • prowadzenie imprez wizerunkowych oraz eventów Muzeum;
 • pozyskiwanie sponsorów i darczyńców na rzecz Muzeum;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami zewnętrznymi;
 • koordynowanie elementów oferty komercyjnej Muzeum.

 

Oferujemy:

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w największym muzeum na Górnym Śląsku;
 • możliwość rozwoju zawodowego w prestiżowej instytucji kultury województwa śląskiego;
 • stabilne warunki zatrudnienia (zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę na czas określony).

 

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie:

 • listu motywacyjnego,
 • CV wraz z danymi kontaktowymi,
 • opcjonalnie referencji,

osobiście (sekretariat) lub pocztą (z dopiskiem „Kadry – specjalista ds. promocji i marketingu”) w terminie do 30 marca 2018 roku (decyduje data wpływu). Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane.

Miejsce pracy: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom.

Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wybranymi kandydatami spośród przekazanych zgłoszeń.

W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na dane stanowisko (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”