Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej ULT przeznaczonej do pracowni analiz molekularnych, konserwacji materiału genetycznego i banku DNA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie procedury pełnej „Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 tyś euro” oraz w oparciu o postanowienia niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamrażarki niskotemperaturowej ULT przeznaczonej do pracowni analiz molekularnych, konserwacji materiału genetycznego i banku DNA. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera

Continue reading

Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z komorą laminarną przeznaczonych do pracowni analiz molekularnych, konserwacji materiału genetycznego i banku DNA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie procedury pełnej „Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 tyś euro” oraz w oparciu o postanowienia niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych wraz z komorą laminarną przeznaczonych do pracowni analiz molekularnych, konserwacji materiału genetycznego i banku DNA. Szczegółowy opis

Continue reading

Muzeum Górnośląskie ogłasza procedurę pełną na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Projektu

Muzeum Górnośląskie ogłasza procedurę pełną na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Projektu. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera projektu dla inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż”. Termin wykonania zamówienia: maj–listopad 2023 r. Oferty należy składać do 28 kwietnia 2023 r. Szczegóły

Continue reading

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu poszukuje opiekuna ekspozycji do pracy w Sekcji Obsługi Wystaw

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu poszukuje opiekuna ekspozycji do pracy w Sekcji Obsługi Wystaw Wymagania: Doświadczenie w pracy z klientem, zwiedzającym Dokładność, systematyczność, zorganizowanie Zaangażowanie w wykonywaną pracę, dyspozycyjność Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem pakietu MS Office Umiejętność obsługi kasy fiskalnej Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej Umiejętność pracy pod presją czasu Wysoka

Continue reading

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu poszukuje grafika/specjalisty ds. wydawniczych do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu poszukuje grafika/specjalisty ds. wydawniczych do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw Wymagania: potwierdzone wykształcenie o kierunku projektowanie graficzne lub pokrewne (wyższe pełne); praktyczna znajomość zasad i umiejętność projektowania graficznego: materiałów promocyjnych i wizerunkowych (plakatów, zaproszeń, ulotek itp.), publikacji zwartych (książek, katalogów, albumów, w tym projektowania okładek

Continue reading

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu poszukuje opiekuna ekspozycji do pracy w Sekcji Obsługi Wystaw

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu poszukuje opiekuna ekspozycji do pracy w Sekcji Obsługi Wystaw Wymagania: Doświadczenie w pracy z klientem, zwiedzającym Dokładność, systematyczność, zorganizowanie Zaangażowanie w wykonywaną pracę, dyspozycyjność Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem pakietu MS Office Umiejętność obsługi kasy fiskalnej Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej Umiejętność pracy pod presją czasu Wysoka

Continue reading

Poszukujemy dostawcy artykułów biurowych na rok 2023

Poszukujemy dostawcy artykułów biurowych na rok 2023. Wykaz asortymentu w załączniku nr 1. Wykaz pierwszej dostawy w załączniku nr 2. Oferty proszę przesyłać pocztą na adres Muzeum lub drogą elektroniczną do dnia 06.02.2023 r. do godziny 12.00 na adres: m.kolodziejczyk@muzeum.bytom.pl. W załączeniu również pełna treść zapytania ofertowego, wzór umowy, która

Continue reading

Poszukujemy dostawcy środków utrzymania czystości na rok 2023

Poszukujemy dostawcy środków utrzymania czystości Wykaz asortymentu w załączniku nr 1. Wykaz pierwszej dostawy w załączniku nr 3. Oferty proszę przesyłać pocztą na adres Muzeum lub drogą elektroniczną do dnia 10.01.2023 r. na adres: m.kolodziejczyk@muzeum.bytom.pl. W załączeniu również pełna treść zapytania ofertowego, wzór umowy, która zostanie podpisana z wyłonionym Dostawcą, oraz

Continue reading

Muzeum Górnośląskie przyjmie do pracy osobę na stanowisko muzealnika w Dziale Sztuki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Muzeum Górnośląskie przyjmie do pracy osobę na stanowisko muzealnika w Dziale Sztuki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Wymagania: wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek historia sztuki, zainteresowania sztuką współczesną, minimum komunikatywna znajomość języka obcego (preferowany j. angielski), swobodne posługiwanie się pakietem Office lub innymi edytorami tekstów, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy samodzielnej

Continue reading

Dostawa farb i akcesoriów malarskich na potrzeby Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Poszukujemy wykonawcy do realizacji zadania pod nazwą: „Dostawa farb i akcesoriów malarskich na potrzeby Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”. W załączeniu znajduje się: zapytanie ofertowe, formularz oferty oraz wzór umowy. Zapraszamy do składania ofert. Pliki do pobrania: Wzór umowy Formularz oferty Zapytanie ofertowe

Continue reading

UNIEWAŻNIONE – Ogłoszenie o zamówieniu na usługi konserwacji 82 obiektów z księgozbioru Judaików Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi konserwacji 82 obiektów z księgozbioru Judaików Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu PLIKI DO POBRANIA: Ogłoszenie wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 – Spis książek Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy Formularz oferty Projekt umowy Informacja o unieważnieniu postępowania

Continue reading

UNIEWAŻNIONE – Ogłoszenie o zamówieniu na usługi konserwacji 82 obiektów z księgozbioru Judaików Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi konserwacji 82 obiektów z księgozbioru Judaików Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu PLIKI DO POBRANIA: Ogłoszenie wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 – Spis książek Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy Formularz oferty Projekt umowy Informacja o unieważnieniu postępowania  (Plik PDF)

Continue reading

UNIEWAŹNIONE Ogłoszenie o zamówieniu na usługi digitalizacji obiektów bibliotecznych ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi digitalizacji obiektów bibliotecznych ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. PLIKI DO POBRANIA: Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia SIWZ   Informacja o unieważnieniu postępowania

Continue reading

Poszukujemy dostawcy artykułów biurowych

Poszukujemy dostawcy artykułów biurowych (wykaz asortymentu – pierwszej dostawy oraz całości –  w załącznikach ). Oferty proszę przesyłać drogą elektroniczną do dnia 11.02 br. na adres: m.kolodziejczyk@muzeum.bytom.pl. W załączeniu również formularz oferty oraz wzór umowy – która zostanie podpisana z wyłonionym Dostawcą. Pliki do pobrania: Asortyment  Asortyment pierwszej dostawy Formularz oferty Wzór umowy  

Continue reading

Poszukujemy dostawcy środków utrzymania czystości na rok 2022

Poszukujemy dostawcy środków utrzymania czystości. Wykaz asortymentu w załączniku nr 1. Wykaz pierwszej dostawy w załączniku nr 3. Oferty proszę przesyłać drogą elektroniczną do dnia 03.01.2022r. na adres: m.kolodziejczyk@muzeum.bytom.pl. W załączeniu również wzór umowy, która zostanie podpisana z wyłonionym Dostawcą, oraz formularz oferty. Formularz oferty Wzór umowy Załącznik nr 1

Continue reading

Poszukujemy wykonawcy do realizacji zadania pod nazwą „Wyprowadzenie głównego wyłącznika prądu na portiernię budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przy ul. Korfantego 34”

Poszukujemy wykonawcy do realizacji zadania pod nazwą „Wyprowadzenie głównego wyłącznika prądu na portiernię budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przy ul. Korfantego 34”. W załączeniu znajdują się zapytanie ofertowe, formularz oferty oraz wzór umowy. Zapraszamy do składania ofert. Zapytanie ofertowe Formularz oferty Wzór umowy

Continue reading