Fragment fasady budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Zapytanie o wycenę dot. projektu pn. „Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wraz z budową nowych wystaw stałych, w aspekcie rozwijania kompetencji kulturowych społeczeństwa”.

Zapytanie o wycenę do szacowania wartości zamówienia W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wraz z budową nowych wystaw stałych, w aspekcie rozwijania kompetencji kulturowych społeczeństwa”, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu planuje przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia na wykonanie koncepcji architektonicznej. Wobec powyższego, w ramach rozeznania

Continue reading
Fragment fasady budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej ULT przeznaczonej do pracowni analiz molekularnych, konserwacji materiału genetycznego i banku DNA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie procedury pełnej „Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 tyś euro” oraz w oparciu o postanowienia niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamrażarki niskotemperaturowej ULT przeznaczonej do pracowni analiz molekularnych, konserwacji materiału genetycznego i banku DNA. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera

Continue reading
Fragment fasady budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z komorą laminarną przeznaczonych do pracowni analiz molekularnych, konserwacji materiału genetycznego i banku DNA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie procedury pełnej „Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 tyś euro” oraz w oparciu o postanowienia niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych wraz z komorą laminarną przeznaczonych do pracowni analiz molekularnych, konserwacji materiału genetycznego i banku DNA. Szczegółowy opis

Continue reading
Fragment fasady budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Muzeum Górnośląskie ogłasza procedurę pełną na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Projektu

Muzeum Górnośląskie ogłasza procedurę pełną na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Projektu. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera projektu dla inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż”. Termin wykonania zamówienia: maj–listopad 2023 r. Oferty należy składać do 28 kwietnia 2023 r.

Continue reading
Fragment fasady budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu poszukuje opiekuna ekspozycji do pracy w Sekcji Obsługi Wystaw

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu poszukuje opiekuna ekspozycji do pracy w Sekcji Obsługi Wystaw Wymagania: Doświadczenie w pracy z klientem, zwiedzającym Dokładność, systematyczność, zorganizowanie Zaangażowanie w wykonywaną pracę, dyspozycyjność Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem pakietu MS Office Umiejętność obsługi kasy fiskalnej Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej Umiejętność pracy pod presją czasu Wysoka

Continue reading
Fragment fasady Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu poszukuje grafika/specjalisty ds. wydawniczych do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu poszukuje grafika/specjalisty ds. wydawniczych do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw Wymagania: potwierdzone wykształcenie o kierunku projektowanie graficzne lub pokrewne (wyższe pełne); praktyczna znajomość zasad i umiejętność projektowania graficznego: materiałów promocyjnych i wizerunkowych (plakatów, zaproszeń, ulotek itp.), publikacji zwartych (książek, katalogów, albumów, w tym projektowania okładek

Continue reading
Fragment fasady Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu poszukuje opiekuna ekspozycji do pracy w Sekcji Obsługi Wystaw

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu poszukuje opiekuna ekspozycji do pracy w Sekcji Obsługi Wystaw Wymagania: Doświadczenie w pracy z klientem, zwiedzającym Dokładność, systematyczność, zorganizowanie Zaangażowanie w wykonywaną pracę, dyspozycyjność Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem pakietu MS Office Umiejętność obsługi kasy fiskalnej Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej Umiejętność pracy pod presją czasu Wysoka

Continue reading
Fragment fasady Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Poszukujemy dostawcy artykułów biurowych na rok 2023

Poszukujemy dostawcy artykułów biurowych na rok 2023. Wykaz asortymentu w załączniku nr 1, docx, rozmiar pliku 33,1 kB. Wykaz pierwszej dostawy w załączniku nr 2, docx, rozmiar pliku 32,9 kB. Oferty proszę przesyłać pocztą na adres Muzeum lub drogą elektroniczną do dnia 06.02.2023 r. do godziny 12.00 na adres: m.kolodziejczyk@muzeum.bytom.pl.

Continue reading
Fragment fasady Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Poszukujemy dostawcy środków utrzymania czystości na rok 2023

Poszukujemy dostawcy środków utrzymania czystości Wykaz asortymentu w załączniku nr 1, docx, rozmiar pliku 16 kB . Wykaz pierwszej dostawy w załączniku nr 3, docx,, rozmiar pliku 18,4 kB. Oferty proszę przesyłać pocztą na adres Muzeum lub drogą elektroniczną do dnia 10.01.2023 r. na adres: m.kolodziejczyk@muzeum.bytom.pl. W załączeniu również pełna treść

Continue reading
Budynek historyczny MGB przy ulicy Korfantego 34 na tle jesiennego pejzażu.

Muzeum Górnośląskie przyjmie do pracy osobę na stanowisko muzealnika w Dziale Sztuki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Muzeum Górnośląskie przyjmie do pracy osobę na stanowisko muzealnika w Dziale Sztuki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Wymagania: wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek historia sztuki, zainteresowania sztuką współczesną, minimum komunikatywna znajomość języka obcego (preferowany j. angielski), swobodne posługiwanie się pakietem Office lub innymi edytorami tekstów, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy samodzielnej

Continue reading
Fragment fasady budynku MGB. Gmach na pl. Sobieskiego 2

Dostawa farb i akcesoriów malarskich na potrzeby Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Poszukujemy wykonawcy do realizacji zadania pod nazwą: „Dostawa farb i akcesoriów malarskich na potrzeby Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”. W załączeniu znajduje się: zapytanie ofertowe, formularz oferty oraz wzór umowy. Zapraszamy do składania ofert. Pliki do pobrania: Wzór umow, doc, rozmiar pliku 68,5 kB Formularz ofert, PDF, rozmiar pliku 14,6 kB 

Continue reading
Fragment fasady budynku MGB. Gmach na pl. Sobieskiego 2

UNIEWAŻNIONE – Ogłoszenie o zamówieniu na usługi konserwacji 82 obiektów z księgozbioru Judaików Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi konserwacji 82 obiektów z księgozbioru Judaików Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu PLIKI DO POBRANIA: Ogłoszenie wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, docx, rozmiar pliku: 37,0 kB Załącznik nr 1 – Spis książek, pdf, rozmiar pliku: 2,4 MB Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy, docx, rozmiar pliku: 16, 8 kB Formularz oferty, doc, rozmiar

Continue reading
Fragment fasady budynku MGB. Gmach na pl. Sobieskiego 2

UNIEWAŻNIONE – Ogłoszenie o zamówieniu na usługi konserwacji 82 obiektów z księgozbioru Judaików Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi konserwacji 82 obiektów z księgozbioru Judaików Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu PLIKI DO POBRANIA: Ogłoszenie wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 – Spis książek Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy Formularz oferty Projekt umowy Informacja o unieważnieniu postępowania  (Plik PDF)

Continue reading
Fragment fasady budynku MGB. Gmach na pl. Sobieskiego 2

UNIEWAŹNIONE Ogłoszenie o zamówieniu na usługi digitalizacji obiektów bibliotecznych ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi digitalizacji obiektów bibliotecznych ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. PLIKI DO POBRANIA: Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia SIWZ   Informacja o unieważnieniu postępowania

Continue reading

Poszukujemy dostawcy artykułów biurowych

Poszukujemy dostawcy artykułów biurowych (wykaz asortymentu – pierwszej dostawy oraz całości –  w załącznikach ). Oferty proszę przesyłać drogą elektroniczną do dnia 11.02 br. na adres: m.kolodziejczyk@muzeum.bytom.pl. W załączeniu również formularz oferty oraz wzór umowy – która zostanie podpisana z wyłonionym Dostawcą. Pliki do pobrania: Asortyment  Asortyment pierwszej dostawy Formularz oferty Wzór umowy  

Continue reading
Fasada budynku głównego Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Poszukujemy dostawcy środków utrzymania czystości na rok 2022

Poszukujemy dostawcy środków utrzymania czystości. Wykaz asortymentu w załączniku nr 1. Wykaz pierwszej dostawy w załączniku nr 3. Oferty proszę przesyłać drogą elektroniczną do dnia 03.01.2022r. na adres: m.kolodziejczyk@muzeum.bytom.pl. W załączeniu również wzór umowy, która zostanie podpisana z wyłonionym Dostawcą, oraz formularz oferty. Formularz oferty Wzór umowy Załącznik nr 1

Continue reading