Poszukujemy dostawcy artykułów biurowych na rok 2023

Poszukujemy dostawcy artykułów biurowych na rok 2023.

Wykaz asortymentu w załączniku nr 1.

Wykaz pierwszej dostawy w załączniku nr 2.

Oferty proszę przesyłać pocztą na adres Muzeum lub drogą elektroniczną do dnia 06.02.2023 r. do godziny 12.00 na adres: m.kolodziejczyk@muzeum.bytom.pl.

W załączeniu również pełna treść zapytania ofertowego, wzór umowy, która zostanie podpisana z wyłonionym dostawcą, oraz formularz ofertowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY