Muzeum Górnośląskie przyjmie do pracy osobę na stanowisko muzealnika w Dziale Sztuki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Muzeum Górnośląskie przyjmie do pracy osobę na stanowisko muzealnika w Dziale Sztuki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek historia sztuki,
 • zainteresowania sztuką współczesną,
 • minimum komunikatywna znajomość języka obcego (preferowany j. angielski),
 • swobodne posługiwanie się pakietem Office lub innymi edytorami tekstów,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane dodatkowe studia, np. podyplomowe z zakresu muzealnictwa,
 • mile widziane doświadczenie w organizacji wystaw, projektów autorskich lub współpraca przy takich projektach.

Opis stanowiska:

 • opracowywanie zbiorów w programie służącym do cyfrowego zapisu katalogu naukowego,
 • prowadzenie działalności naukowo-badawczej, a w szczególności opracowywanie:
  • scenariuszy wystaw,
  • referatów na sympozja i konferencje,
 • prowadzenie prac badawczych zgodnie z planem naukowo-badawczym Muzeum oraz przygotowywanie i publikowanie artykułów z prowadzonych badań,
 • przygotowywanie i organizowanie wystaw stałych i czasowych oraz popularyzowanie zbiorów, m.in. przez przeprowadzanie kwerend, tekstów do informatorów, katalogów, przewodników, innych publikacji, wykładów, odczytów i referatów, a także organizowanie zamkniętych i otwartych sesji, konferencji naukowych oraz udział w projektach przygotowywanych przez Muzeum,
 • prowadzenie działalności dydaktycznej (oprowadzanie po wystawach Działu Sztuki oraz przygotowywanie materiałów do lekcji i warsztatów muzealnych),
 • opracowywanie wniosków i projektów grantowych działu.

Oferujemy:

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w największym muzeum na Górnym Śląsku,
 • stabilne warunki zatrudnienia (docelowo umowa na czas nieokreślony),
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • pracę w prestiżowej instytucji kultury województwa śląskiego.

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert: list motywacyjny, CV – wraz z danymi kontaktowymi, osobiście (sekretariat) lub pocztą (w tym e-mail) w terminie do 30 listopada 2022 roku (z dopiskiem „Kadry-sztuka”).

Miejsce pracy: Bytom, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom; e-mail: sekretariat@muzeum.bytom.pl

Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wytypowanymi kandydatami z kręgu zgłoszonych propozycji.

W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na dane stanowisko (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. Z 2018 r., poz. 1000).