Poszukujemy dostawcy środków utrzymania czystości na rok 2022

Poszukujemy dostawcy środków utrzymania czystości.

Wykaz asortymentu w załączniku nr 1.

Wykaz pierwszej dostawy w załączniku nr 3.

Oferty proszę przesyłać drogą elektroniczną do dnia 03.01.2022r. na adres: m.kolodziejczyk@muzeum.bytom.pl.

W załączeniu również wzór umowy, która zostanie podpisana z wyłonionym Dostawcą, oraz formularz oferty.

Formularz oferty

Wzór umowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3