Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej ULT przeznaczonej do pracowni analiz molekularnych, konserwacji materiału genetycznego i banku DNA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie procedury pełnej „Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 tyś euro” oraz w oparciu o postanowienia niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamrażarki niskotemperaturowej ULT przeznaczonej do pracowni analiz molekularnych, konserwacji materiału genetycznego i banku DNA. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU wraz z SWZ na dostawę zamrażarki niskotemperaturowej (PLIK DO POBRANIA)