Muzeum Górnośląskie ogłasza procedurę pełną na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Projektu

Muzeum Górnośląskie ogłasza procedurę pełną na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Projektu.

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera projektu dla inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż”.

Termin wykonania zamówienia: maj–listopad 2023 r.

Oferty należy składać do 28 kwietnia 2023 r.

Szczegóły dot. zamówienia znajdują się w ogłoszeniu i SWZ (PLIK DO POBRANIA).

Zapraszamy do udziału w procedurze i złożenie oferty.