Poszukujemy dostawcy środków utrzymania czystości na rok 2023

Poszukujemy dostawcy środków utrzymania czystości

Wykaz asortymentu w załączniku nr 1.

Wykaz pierwszej dostawy w załączniku nr 3.

Oferty proszę przesyłać pocztą na adres Muzeum lub drogą elektroniczną do dnia 10.01.2023 r. na adres: m.kolodziejczyk@muzeum.bytom.pl.

W załączeniu również pełna treść zapytania ofertowego, wzór umowy, która zostanie podpisana z wyłonionym Dostawcą, oraz formularz ofertowy:

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY