Przyroda

Liczący ponad pół miliona okazów zbiór Działu Przyrody tworzą kolekcje zoologiczne, botaniczne i geologiczne. Do najcenniejszych i najbogatszych należą zbiory entomologiczne oraz ornitologiczne, które pod względem liczebności plasują się na czwartym miejscu w kraju.

Wystawy

Wydarzenia