Wystawy mieszczą się w gmachach Muzeum Górnośląskiego przy pl. Jana III Sobieskiego 2 oraz przy ul. Wojciecha Korfantego 34 w Bytomiu.

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek nieczynne
wtorek09.00–15.00
środa12.00–18.00
czwartek12.00–18.00
piątek09.00–15.00
sobota11.00–16.00
niedziela12.00–17.00

***
Sprzedaż biletów na wystawy kończy się pół godziny przed ich zamknięciem.
***
NADCHODZĄCE WYDARZENIA KULTURALNE
***

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU
***

Cennik biletów wstępu na wystawy, uczestnictwa w lekcjach muzealnych i warsztatach w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu:

Kasa biletowa na pl. Jana III Sobieskiego 2 akceptuje karty płatnicze 

Wystawy stałe

 • bilet normalny – 10 zł
 • bilet ulgowy dorośli/młodzież szkolna – 5 zł
 • Karta Dużej Rodziny – 50% rabatu od jednostkowej ceny biletu*
 • bilet grupowy (wystawa stała) – 5 zł
  (pow. 10 osób, opiekunowie grup edukacyjnych – wstęp wolny)
 • bilet rodzinny – 20 zł (od 3 osób)
 • karta EURO 26 – 5 zł
 • bilet przedszkolny z zajęciami – 80 zł

W niedziele wstęp na wystawy stałe jest bezpłatny.

 

Wystawy czasowe

 • bilet normalny – 10 zł
 • bilet ulgowy dorośli / młodzież szkolna – 5 zł
 • Karta Dużej Rodziny – 50% rabatu od jednostkowej ceny biletu*
 • bilet grupowy (wystawa czasowa) – 5 zł
  (pow. 10 osób, opiekunowie grup edukacyjnych – wstęp wolny)
 • bilet rodzinny – 20 zł (od 3 osób)
 • karta EURO 26 – 5 zł
 • bilet przedszkolny z zajęciami – 80 zł

 

Wystawy specjalne

 • bilet normalny – 12 zł
 • bilet ulgowy dorośli / młodzież szkolna – 6 zł
 • Karta Dużej Rodziny – 50% rabatu od jednostkowej ceny biletu*
 • bilet grupowy (wystawa czasowa) – 6 zł
 • bilet rodzinny – 24 zł (od 3 osób)
 • karta EURO 26 – 6 zł
 • bilet przedszkolny z zajęciami – 80 zł

 

Lekcje muzealne i warsztaty

 • bilet wstępu na wystawę z warsztatami dla dzieci – 15 zł (od osoby)
 • bilet wstępu na warsztaty dla dzieci – 15 zł (od osoby)
 • bilet wstępu na warsztaty dla dorosłych i młodzieży – 35 zł (od osoby)
 • bilet indywidualny na warsztaty pszczelarskie - 40 zł (od osoby)
 • bilet grupowy na warsztaty pszczelarskie (grupa do 15 osób) - 600 zł
 • bilet grupowy na warsztaty pszczelarskie (grupa do 25 osób) - 800 zł
 • bilet wstępu na wykład – 2 zł (od osoby)
 • bilet grupowy z 1 lekcją – 8 zł (od osoby; wstęp na wszystkie wystawy stałe)
 • bilet grupowy z 2 lekcjami – 12 zł (od osoby; wstęp na wszystkie wystawy stałe)
 • bilet grupowy, przedszkolny, z zajęciami – 80 zł za grupę (maks. 25 osób)
 • bilet grupowy, warsztaty „Malowanie piaskiem” – 80 zł za grupę (maks. 25 osób)

 

Bilet wspólny na wystawy stałe i czasowe (oba budynki)

 • normalny – 44 zł
 • bilet ulgowy dorośli / młodzież szkolna – 22 zł

 

Wspólny bilet wstępu na wystawy stałe i czasowe w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu i w Muzeum Śląskim w Katowicach

Uprawnia do jednorazowego zwiedzania wystaw w obu instytucjach. Traci ważność po upływie 3 miesięcy od zakupu.*

*Nie dotyczy przestrzeni edukacyjnej „Na tropie Tomka” w budynku stolarni w Muzeum Śląskim i wystaw specjalnych w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

 • bilet normalny – 32 zł
 • bilet ulgowy – 21 zł
 • bilet rodzinny – 80 zł

 

Bilety specjalne

 • Bilet specjalny – 1 zł
 • Bilet specjalny – 2 zł
 • Bilet specjalny – 3 zł

 

Inny rodzaj ulgi

Osoby, które zakupiły bilet wstępu do obiektów LOT Miasta Gwarków i w ciągu siedmiu dni od zakupu przedstawią go w kasie biletowej MGB, mają prawo do zakupu biletu wstępu na ekspozycje prezentowane przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu w cenie biletu ulgowego.

Zasady zakupu – sprzedaży biletów o których mowa

1. Zakup biletu dla jednej osoby w LOT daje możliwość zakupu tylko takiego samego rodzaju biletu w Muzeum.
2. Zakup biletu grupowego (np. rodzinnego, biletu 2+1 itp.) w LOT daje możliwość zakupu każdego rodzaju biletu w Muzeum.

 

Informacje dodatkowe

Promocyjne ceny biletów wstępu nie łączą się.
Kasy biletowe kończą sprzedaż biletów na pół godziny przed zamknięciem muzeum.
Bilety na koncerty rozprowadza kasa w godzinach otwarcia wystaw oraz bezpośrednio przed koncertem.

Zgłaszanie wycieczek: Dział Edukacji, 32 281 82 94 w. 127

* Zniżki udzielone w ramach Karty Dużej Rodziny nie kumulują się z innymi rabatami, zniżkami i promocjami.

Fotografowanie i filmowanie amatorskie wystaw bez dodatkowego oświetlenia i statywu jest dozwolone po uprzednim ustaleniu z obsługą wystaw.
Parking na placu Jana III Sobieskiego 2, płatne miejsca do parkowania wzdłuż ulicy Wojciecha Korfantego.
1. Wykaz uprawnionych do zwolnienia z opłaty za wstęp, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia, dalej jako Rozporządzenie, (Dz.U. 2008 nr 160 poz. 994):
 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
 • dzieciom do lat 7.
2. Wykaz uprawnionych do biletu ulgowego, zgodnie z Rozporządzeniem:
 • uczniom szkól podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie,
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
 • nauczycielom szkól podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych,
Ulga w opłacie za wstęp przysługuje wszystkim osobom spełniającym kryteria wymienione w punktach a, b, c będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 • kombatantom.
3. Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
4. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum są:
 • legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
 • legitymacje emeryta-rencisty;
 • legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
 • legitymacje służbowe przysługujące nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 • legitymacje służbowe przysługujące pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej” oraz osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
 • legitymacje: Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
 • Karta Polaka;
 • dokumenty potwierdzające wiek;
 • inne dokumenty potwierdzające uprawnienia.
Śląskie

Muzeum Górnośląskie

jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.