?page_id=764

Przyroda

Liczący ponad pół miliona okazów zbiór Działu Przyrody tworzą kolekcje zoologiczne, botaniczne i geologiczne. Do najcenniejszych i najbogatszych należą zbiory entomologiczne oraz ornitologiczne, które pod względem liczebności plasują się na czwartym miejscu w kraju.


Get Directions

How to reach


Venue Exhibitions

Venue Events