Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej archeologicznej oraz wystawy stałej etnograficznej

Termin składania prac konkursowych mija 30 listopada 2023 r. Pula nagród wynosi 50 tysięcy złotych łącznie dla obu wystaw. Ponadto autor najlepszej pracy dla danej wystawy zostanie zaproszony do negocjacji dotyczących realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.

KONKURS

Celem konkursu jest wybranie spośród zgłoszonych prac estetycznych, atrakcyjnych i funkcjonalnych koncepcji aranżacji plastycznych dla stałych wystaw: archeologicznej i etnograficznej, w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu zgodnych z założeniami przedstawionych koncepcji scenariuszy.

STAŁA WYSTAWA ARCHEOLOGICZNA powinna realizować podstawowe cele przygotowywanej ekspozycji, takie jak zapoznanie odbiorców z dziedzictwem archeologicznym Górnego Śląska oraz pokazanie, czym zajmują się archeolodzy i jakie znaczenie ma ich działalność nie tylko dla nauki, ale także dla społeczeństwa i zwykłego człowieka. Wystawa ma mieć charakter uniwersalny, być adresowana dla szerokiej grupy odbiorców: specjalistów, pasjonatów, miłośników najstarszych dziejów, dla dzieci, dorosłych, seniorów, uczniów, studentów, osób z dysfunkcjami, a także odbiorców z zagranicy. Wystawa powinna w nowoczesny i interesujący sposób, m.in. poprzez wykorzystanie systemów multimedialnych, prezentować największą na Górnym Śląsku, liczącą ponad 350 tys. obiektów, kolekcję zabytków archeologicznych. Multimedia mają być elementami wspierającymi wystawę, a nie dominującymi. Wystawa będzie miała charakter popularnonaukowy i powinna tak pokazać pradzieje regionu, aby odbiorca pozyskał niezbędne informacje. W związku z olbrzymią ilością materiału i tematyki bogate dziedzictwo archeologiczne i najstarsze dzieje Górnego Śląska będą z konieczności zaprezentowane syntetycznie.

STAŁA WYSTAWA ETNOGRAFICZNA powinna prezentować zwyczaje doroczne zgodnie z porami roku (wiosna, lato, jesień, zima), w które zostaną wplecione zajęcia gospodarcze i zawodowe oraz cykle życia ludzkiego (narodziny, dzieciństwo, ślub, starość, śmierć). Założeniem jest, aby wystawę można było zwiedzać w całości lub według jednej z trzech ścieżek tematycznych:
– obrzędowość doroczna
– cykle życia ludzkiego i obrzędowość rodzinna
– praca i czas wolny.

Wystawa będzie obejmowała teren Górnego Śląska od końca XIX wieku do lat 70. XX wieku, zarówno rolniczy, pasterski, jak i przemysłowy.

W ramach konkursu uczestnicy przygotowują pracę konkursową zawierającą:

  1. część opisową – prezentacja idei dotyczącej całej wystawy wraz z uzasadnieniem zastosowanych środków wyrazu i materiałów, dostarczona w wersji papierowej w formie wydruku komputerowego,
  2. część graficzną – prezentacja wizualizacji architektonicznej sal ekspozycyjnych z fragmentarycznym rozplanowaniem poszczególnych sektorów ekspozycji dostarczona w wersji papierowej na sztywnym podkładzie w formacie A2 oraz wykazująca sposób prezentacji eksponatów.

Celem konkursu jest ostateczne wyłonienie najlepszych prac konkursowych, których autorzy oprócz nagrody pieniężnej otrzymają zaproszenie do negocjacji umowy na kompleksowe wykonanie projektu całej wystawy stałej.

Regulamin i materiały do konkursu znajdują się poniżej, zachęcamy do zapoznania się z nimi.

 

Zmiany treści Regulaminu konkursu:

Odpowiedzi Organizatora na pytania dotyczące Regulaminu Konkursu:

Wizyta studyjna