Górnośląskie kroszonki 2019 – obrady jury

Dzisiaj, 20 marca 2019 roku odbyły się obrady jury trzydziestej już edycji konkursu „Górnośląskie kroszonki”. Jak co roku wybór najlepszych nie był łatwym zadaniem ze względu na liczbę zgłaszanych prac, która z roku na rok rośnie – wielokrotnie jeden uczestnik zgłasza kilka zestawów kroszonek w maksymalnie dwóch kategoriach. Oceny i wyboru najlepszych ze zgłoszonych prac dokonało jury, w składzie którego znaleźli się: Joachim Orłowski – praktykujący kroszonkarz, Elżbieta Oficjalska – kierownik Działu Kultury Materialnej i Folkloru Muzeum Wsi Opolskiej, Robert Garstka – kulturoznawca, specjalista ds. etnologii z Regionalnego Instytutu Kultury, Urszula Mikoś – historyk sztuki z Działu Sztuki Muzeum Górnośląskiego oraz Anna Grabińska-Szczęśniak – etnograf z Działu Etnografii Muzeum Górnośląskiego. Prace były oceniane w czterech kategoriach (według metod zdobienia): techniką rytowniczą (drapane), techniką batikową (pisane woskiem), innymi tradycyjnymi technikami (na przykład oklejane) i nowatorskimi technikami zdobienia. Głównymi kryteriami oceny prac były walory artystyczne i estetyczne oraz – w pierwszych trzech kategoriach – zachowanie tradycyjnych technik i wzorów zdobienia.

Laureatów poznamy 30 marca 2019 roku, o godz. 16.00 podczas uroczystego ogłoszenia wyników w Sali im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Podsumowaniem konkursu będzie wystawa, której będzie można oglądać w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu do 28 kwietnia 2019 roku.

więcej o wystawie pokonkursowej „Górnośląskie kroszonki 2019”

więcej o festiwalu „Ślōnski szwōng”

zobacz też pełen program wydarzeń festiwalu „Ślōnski szwōng”