Muzeum Górnośląskie poszukuje kierownika Działu Administracyjno-Technicznego do pracy w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu

Muzeum Górnośląskie poszukuje kierownika Działu Administracyjno-Technicznego do pracy w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu Wymagania: Wykształcenie wyższe techniczne lub Wykształcenie średnie techniczne o specjalności ogólnobudowlanej lub instalacyjnej; Doświadczenie na stanowisku kierowniczym (minimum 3 lata przy posiadaniu wykształcenia wyższego lub minimum 5 lat przy posiadaniu wykształcenia średniego); Znajomość przepisów dotyczących eksploatacji obiektów

Continue reading

Poszukujemy dostawcy artykułów biurowych

Poszukujemy dostawcy artykułów biurowych umieszczonych w załączniku (PLIK DO POBRANIA). Oferty kierować na adres: j.kania@muzeum.bytom.pl, do dnia 08.12.2020. Realizacja zamówienia – 22.12.2020 Płatność przelewem

Continue reading

Poszukujemy dostawcy artykułów chemicznych

Poszukujemy dostawcy artykułów chemicznych umieszczonych w załączniku (PLIK DO POBRANIA) Oferty kierować na adres: j.kania@muzeum.bytom.pl, do dnia 08.12.2020. Realizacja zamówienia – 22.12.2020 Płatność przelewem

Continue reading

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 750 OOO EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 750 OOO EURO POD NAZWĄ: „Usługi kwalifikowanej ochrony osób i mienia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu” Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843

Continue reading

Praca w Muzeum – specjalista ds. sieci komputerowej

Muzeum Górnośląskie poszukuje specjalisty ds. sieci komputerowej do pracy w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Wymagania: Biegała znajomość praktyczna oprogramowania systemowego Windows, MS Office. Znajomość budowania i funkcjonowania lokalnej sieci komputerowe. Praktyczne umiejętności w zakresie usuwania usterek, naprawy i modernizacji komputerów PC z oprogramowaniem Windows, drukarek sieciowych, urządzeń sieciowych. Mile widziane:

Continue reading

Dostawca materiałów biurowych

Poszukujemy dostawcy materiałów biurowych wyszczególnionych w załączniku. Zainteresowanych prosimy o odesłanie listy z wypełnionymi cenami jednostkowymi i podsumowaniem końcowym do dnia 15.09.2020 na adres: j.kania@muzeum.bytom.pl. Przewidujemy jednorazową dostawę całości towaru w tym miesiącu. Płatność przelewem – termin płatności: 14 dni. Zestawienie materiałów – plik do pobrania

Continue reading

Ogłoszenie – prace elektryczne

Zlecimy firmie z branży elektrycznej modernizację układu głównego wyłącznika prądu w budynku przy ul. Korfantego 34 w Bytomiu. Informacje pod nr telefonu: 795 432 395 Oferty proszę przesyłać na adres: j.kania@muzeum.bytom.pl do dnia 21.08.2020

Continue reading

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu poszukuje dostawcy środków utrzymania czystości

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu poszukuje dostawcy środków utrzymania czystości umieszczonych w poniższej tabeli: Nazwa pojemność j.m. ilość Cena jedn. Cilit Bang – kamień i rdza 750 ml szt.  30 Gąbka duża – zmywak do naczyń 5 szt. op.  20 Mleczko CIF 750 ml szt.  50 Wkład do mopa superchłonnego z mikrofibry – Jan

Continue reading

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wykonanie remontu Centrum Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wykonanie remontu Centrum Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Pliki do pobrania: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Wykonanie remontu Centrum Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA MUZEUM DOKUMENTACJA PROJEKTOWA   Informacja z otwarcia ofert – dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej prowadzonego

Continue reading

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczy zapytania ofertowego na konserwację zachowawczą obiektów księgozbioru judaików Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczy zapytania ofertowego na konserwację zachowawczą obiektów księgozbioru judaików Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu PLIK DO POBRANIA

Continue reading

Ogłoszenie – konserwacja obiektów z księgozbiorów Judaików

Dyrekcja Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, działając zgodnie  z „Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej do 30 tys. euro”, zaprasza do złożenia oferty cenowej na konserwację zachowawczą obiektów z księgozbioru judaików Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. PLIKI DO POBRANIA: Ogłoszenie – zapytanie ofertowe Zestawienie woluminów przeznaczonych do konserwacji w roku 2020 Zestawienie woluminów

Continue reading

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi digitalizacji obiektów bibliotecznych ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi digitalizacji obiektów bibliotecznych ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu PLIKI DO POBRANIA: Ogłoszenie o zamówieniu  Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia SIWZ

Continue reading

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Wykonanie remontu Centrum Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wykonanie remontu Centrum Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Pliki do pobrania: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Wykonanie remontu Centrum Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA MUZEUM DOKUMENTACJA PROJEKTOWA   Odpowiedź na pytania: ODPOWIEDŹ NA PYTANIA – dotyczy przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na remoncie

Continue reading

Pracownicy do pracy w Dziale Przyrody Muzeum Górnośląskiego

Muzeum Górnośląskie poszukuje pracowników do pracy w Dziale Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu do digitalizacji zbiorów przyrodniczych w ramach projektu IMBIO (Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych. Tekst ogłoszenia – plik do pobrania

Continue reading

Plan postępowań o udzielnie zamówień publicznych 2020 r Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Plan postępowań o udzielnie zamówień publicznych 2020 r Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Plik do pobrania

Continue reading

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu przyjmie osobę do pracy w Bibliotece Muzealnej [ogłoszenie o pracę]

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu przyjmie osobę do pracy w Bibliotece Muzealnej Wymagania: wykształcenie wyższe uniwersyteckie o kierunku pedagogicznym, wiedza z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach kultury, umiejętność posługiwania się oprogramowaniem pakietu MS Office, znajomość formatu MARC 21, znajomość języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski,

Continue reading