Ogłoszenie – konserwacja obiektów z księgozbiorów Judaików

Dyrekcja Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, działając zgodnie  z „Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej do 30 tys. euro”, zaprasza do złożenia oferty cenowej na konserwację zachowawczą obiektów z księgozbioru judaików Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe

Zestawienie woluminów przeznaczonych do konserwacji w roku 2020

Zestawienie woluminów przeznaczonych do konserwacji w roku 2021