Czytanie historii z ludzkich szczątków…

Jeśli należycie do osób, które  uwielbiają naukowe zagadki z pełnym poszanowaniem dla przeszłości, dziś mamy dla Was coś specjalnego. Proponujemy odkrywanie tajemnic przeszłości – historię czytaną z ludzkich szczątków. Ubiegłoroczne badania wykopaliskowe na wzgórzu św. Małgorzaty, prowadzone w związku z remontem kościoła, dostarczyły wielu interesujących materiałów, m.in. kości ludzkich. Odkryto

Continue reading

Ciąg dalszy historii opowiadanej monetami…

Wzgórze św. Małgorzaty i jego historia widziane przez numizmatyczny pryzmat jest niezwykle ciekawe. Kolejna interesująca i niezwykle rzadka moneta odkryta w czasie badań wykopaliskowych na Małgorzatce to morawski srebrny denar Jodoka (Jobsta, Josta) Luksemburskiego, bratanka Karola IV. Wybity w mennicy w Brnie między 1375 a 1411 rokiem. Od 1375 roku

Continue reading

Średniowieczne monety odzyskują dawny blask!

Badania wykopaliskowe w kościele św. Małgorzaty już się zakończyły i teraz nasi archeolodzy prowadzą prace gabinetowe. W opracowaniu znalezisk pomagają im m.in. specjaliści z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, wśród nich antropolożka Agata Hałuszko i numizmatyk Paweł Milejski. Jak pokazała wstępna analiza, każda z 30 monet odkrytych w czasie wykopalisk to

Continue reading

Małgorzatka i wielkie skanowanie!

Z zapartym tchem obserwujemy kolejne postępy w działaniach pracowników Działu Archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, którzy pod kierownictwem Beaty Badury i Eweliny Imiołczyk od kwietnia konsekwentnie prowadzą swoje badania wykopaliskowe na wzgórzu św. Małgorzaty (potocznie zwanym Małgorzatką). Niemal każdego tygodnia udaje im się coś odkryć! Prace w wykopie archeologicznym założonym w przedsionku kościoła ujawniły wczesnośredniowieczne pochówki

Continue reading

A na Małgorzatce wciąż kopią…

Pracownicy Działu Archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, pod kierownictwem Beaty Badury i Eweliny Imiołczyk, wciąż niestrudzenie prowadzą swoje badania wykopaliskowe na wzgórzu św. Małgorzaty (potocznie zwanym Małgorzatką). Prace w wykopie archeologicznym założonym w przedsionku kościoła sukcesywnie ujawniały wczesnośredniowieczne pochówki szkieletowe (archeolodzy przypuszczają, że mogło to być tzw. cmentarzysko rzędowe), a po żmudnej eksploracji na dnie odnalezionej krypty

Continue reading

Tajemnicza krypta na wzgórzu św. Małgorzaty

Pracownicy Działu Archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, pod kierownictwem Beaty Badury i Eweliny Imiołczyk, już od połowy kwietnia prowadzą badania wykopaliskowe na wzgórzu św. Małgorzaty (potocznie zwanym Małgorzatką). Na podstawie wyników badań georadarowych przeprowadzonych w 2009 roku wytypowano miejsca w świątyni oraz jedno na zewnątrz, w których prowadzone są wykopy. Archeolodzy poszukują reliktów fundamentów dawnych obiektów – oprócz obecnego kościoła i pierwszego, kamiennego, istniały

Continue reading

Kolejne pochówki na wzgórzu św. Małgorzaty

Pracownicy Działu Archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, pod kierownictwem Beaty Badury i Eweliny Imiołczyk, już od połowy kwietnia prowadzą badania wykopaliskowe na wzgórzu św. Małgorzaty (potocznie zwanym Małgorzatką). Na podstawie wyników badań georadarowych przeprowadzonych w 2009 roku wytypowano miejsca w świątyni oraz jedno na zewnątrz, w których prowadzone są wykopy. Archeolodzy poszukują reliktów fundamentów dawnych obiektów – oprócz obecnego kościoła i pierwszego, kamiennego, istniały

Continue reading

Niezwykłe odkrycie na wzgórzu św. Małgorzaty

Prace specjalistów z Działu Archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wciąż posuwają się naprzód. Badacze pod kierownictwem Beaty Badury i Eweliny Imiołczyk, już od połowy kwietnia prowadzą badania wykopaliskowe na wzgórzu św. Małgorzaty (potocznie zwanym Małgorzatką). Archeolodzy dokonali niezwykłego odkrycia. W wykopie sondażowym, stworzonym przez eksplorację niewielkiej części stanowiska archeologicznego, odnaleziono paliczek, na który nasunięty był pierścień. Nadal nie

Continue reading

Najciekawsze zabytki znalezione na wzgórzu św. Małgorzaty

Pracownicy Działu Archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, pod kierownictwem Beaty Badury i Eweliny Imiołczyk, już od połowy kwietnia prowadzą badania wykopaliskowe na wzgórzu św. Małgorzaty (potocznie zwanym Małgorzatką). Na podstawie wyników badań georadarowych przeprowadzonych w 2009 roku wytypowano miejsca w świątyni oraz jedno na zewnątrz, w których prowadzone są wykopy. Archeolodzy poszukują reliktów fundamentów dawnych obiektów – oprócz obecnego kościoła i pierwszego, kamiennego, istniały

Continue reading

Archeolodzy odkrywają kolejne zabytki

Badania archeologiczne to nie tylko kopanie i dokumentowanie. Czasem odkryte zabytki trzeba zabezpieczyć do przyszłych analiz. W jednym z wykopów nasi archeolodzy natrafili na belkę drewnianą. Jej stan zachowania wymagał specjalnej troski. Po konsultacji z prof. Markiem Krąpcem z Krakowa, znalezisko otulono kokonem z pianki. Gdy stwardnieje, belka zostanie wyciągnięta

Continue reading

Najnowsze odkrycie naszych archeologów!

Pracownicy Działu Archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, pod kierownictwem Beaty Badury i Eweliny Imiołczyk, już od połowy kwietnia prowadzą badania wykopaliskowe na Wzgórzu św. Małgorzaty (potocznie zwanym Małgorzatką). Na podstawie wyników badań georadarowych przeprowadzonych w 2009 roku wytypowano miejsca w świątyni oraz jedno na zewnątrz, w których prowadzone są wykopy. Archeolodzy poszukują reliktów

Continue reading

Odkrywamy kolejne tajemnice wzgórza św. Małgorzaty

Wzgórze św. Małgorzaty w Bytomiu, mimo że położone na uboczu i najczęściej pomijane przez turystów, kryje w sobie niezwykłą i bogatą historię. Archeolodzy z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu właśnie ją odkrywają! Obecnie na wzgórzu znajduje się kościół św. Małgorzaty, cmentarz i klasztor werbistów, ale jego historia sięga dużo głębiej. W miejscu krzyżowania się ważnych szlaków komunikacyjnych, na terenie naturalnie umocnionym przez rzekę

Continue reading

Tajemnice wzgórza św. Małgorzaty

Wzgórze św. Małgorzaty w Bytomiu, położone na uboczu, pomijane przez turystów i mieszkańców, kryje w sobie niezwykłą i bogatą historię. Obecnie znajduje się tam kościół św. Małgorzaty, cmentarz i klasztor werbistów, ale jego historia sięga dużo głębiej. W miejscu krzyżowania się ważnych szlaków komunikacyjnych, na terenie naturalnie umocnionym przez rzekę Bytomkę i jej rozlewiska, na niewielkim naturalnym pagórku, wzniesiono wczesnośredniowieczny gród, datowany na XI–początek XIV wieku.

Continue reading

Nasi archeolodzy odkrywają tajemnice wzgórza św. Małgorzaty

Wzgórze św. Małgorzaty w Bytomiu, położone na uboczu, pomijane przez turystów i mieszkańców, kryje w sobie niezwykłą i bogatą historię. Obecnie znajduje się tam kościół św. Małgorzaty, cmentarz i klasztor werbistów, ale jego historia sięga dużo głębiej.   W miejscu krzyżowania się ważnych szlaków komunikacyjnych, na terenie naturalnie umocnionym przez

Continue reading