Rytuał serca. Modlitwa i modlitewnik w życiu żydowskim – wykład online

Modlitewnik jest najbardziej powszechną i najczęściej czytaną pozycją literatury hebrajskiej, a codzienna modlitwa stanowi dla religijnego Żyda jeden z podstawowych obowiązków – to służba i „rytuał serca”. Z jednej strony jest ściśle zorganizowana, wymagająca przestrzegania jasno określonych zasad: postawy, gestów, ubioru, akcesoriów, z drugiej natomiast – zawsze powinna pozostać gorącym pragnieniem kontaktu z Bogiem, angażującym uczucia porywem serca.

Zapraszamy ma wykład dr. Piotra Majdanika „Rytuał serca. Modlitwa i modlitewnik w życiu żydowskim”, który swoją premierę online będzie miał w czwartek 24 września o godzinie 17.00. Poznamy różne sposoby rozumienia modlitwy w judaizmie, wiele jej postaci, główne porządki modlitewne oraz towarzyszące jej gesty i akcesoria. Prowadzący zarysuje także historię kształtowania się liturgii modlitewnej oraz modlitewników z ich różnymi odmianami. Na koniec pokazane i omówione zostaną wybrane modlitewniki znajdujące się w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Film: