Zapytanie o wycenę do szacowania wartości zamówienia „Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wraz z budową nowych wystaw stałych, w aspekcie rozwijania kompetencji kulturowych społeczeństwa”

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wraz z budową nowych wystaw stałych, w aspekcie rozwijania kompetencji kulturowych społeczeństwa”, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu planuje przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia na wykonanie projektu aranżacji wystawy przyrodniczej wraz z kosztorysem inwestorskim.

Wobec powyższego, w ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny wykonania w/w projektu.

Pliki do pobrania: