🥚 XXXIV edycja konkursu „Górnośląskie kroszonki” [regulamin]

Jajko to źródło wszelkiego życia i początku wszechrzeczy, jest jednym z najstarszych symboli w obrzędowości różnych kultur. Stanowiło ono element praktyk i rytuałów, mających na celu wzmocnienie sił witalnych. Używane w magii i lecznictwie, wykorzystywano je do oczyszczenia i ochrony człowieka przed złem, było lekarstwem na chorobę, urok, chroniło przed pożarem, zapewniało szczęście, pomyślność i urodzaj.

Zwyczaj malowania jaj narodził się na terenie sumeryjskiej Mezopotamii i rozpowszechnił się w starożytności na całym obszarze śródziemnomorskim. Najstarsze pisanki liczą ponad 5000 lat i pochodzą z terenów Mezopotamii, nieco późniejsze zaś z Egiptu, Persji, Rzymu. Od czasu zaadaptowania symboliki jajka przez chrześcijaństwo odgrywa ono ważną rolę jako symbol zmartwychwstania. Kościół dążył początkowo do rozdzielenia tradycji chrześcijańskiej od obrzędowości pogańskiej, zabroniono więc spożywania jajek w okresie Wielkanocy. Zakaz cofnięto dopiero w XII wieku.

W 2019 roku świętowaliśmy XXX-lecie konkursu „Górnośląskie kroszonki”, na który wpłynęły 53 zestawy prac. Wśród 43 uczestników konkursu mieliśmy 7 debiutantów. Jury oceniło 253 zestawy zdobionych jajek wielkanocnych w 4 kategoriach.

Również w tym roku zapraszamy wszystkich dorosłych twórców do zgłaszania swoich prac w XXXIV edycji konkursu „Górnośląskie kroszonki”. Pamiętajcie, że kroszonka musi być wykonana na naturalnym jajku. Na konkurs należy dostarczyć zdobione jajka wielkanocne w liczbie 5 sztuk. Natomiast debiutanci przynoszą  jedynie po 3 własnoręcznie wykonane kroszonki. Głównymi kryteriami oceny prac są walory artystyczne i estetyczne oraz – w pierwszych trzech kategoriach – zachowanie tradycyjnych technik i wzorów zdobienia.

Prace należy składać w Muzeum Górnośląskim (Dział Etnografii, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom) 1–4 marca 2024 roku (piątek, poniedziałek: 9.00–18.00, sobota, niedziela: 10.00–14.00). Laureatów poznamy 16 marca o godz. 15.00 podczas uroczystego otwarcia wystawy. Podsumowaniem konkursu będzie wystawa, którą będzie można oglądać w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu do 30 kwietnia 2024 roku.