Muzeum Górnośląskie w Bytomiu poszukuje pracownika do Działu Głównego Inwentaryzatora

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu poszukuje pracownika do Działu Głównego Inwentaryzatora

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne na poziomie magisterskim, (preferowany kierunek muzealnictwo lub ukończone podyplomowe studia muzealnicze),
 • wiedza z zakresu muzealnictwa,
 • znajomość przepisów prawnych związanych z muzealnictwem,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną korespondencję (minimum B1),
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, w tym znajomości pakietu MS Office,
 • umiejętności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole, otwartość,
 • dobra organizacja pracy własnej, skrupulatność, sumienność, odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • znajomość przepisów dotyczących praw autorskich i pokrewnych.

Wymagania dodatkowe: 

 • doświadczenie w pracy w muzeum lub w instytucji kultury na podobnym stanowisku,
 • znajomość oprogramowania do zarządzania zbiorami.

 

Opis stanowiska:

 • prowadzenie ewidencji wypożyczeń krajowych i zagranicznych do innych instytucji,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z ruchem muzealiów (w tym protokołów zdawczo-odbiorczych i Księgi Ruchu Muzealiów),
 • ewidencjonowanie obiektów przyjmowanych do Muzeum na wystawy czasowe,
 • prowadzenie ewidencji, rejestrowanie i czuwanie nad dokumentami związanymi z nabywaniem obiektów przez Muzeum,
 • udział w pracach Komisji Darów i Zakupów,
 • udział w okresowych kontrolach zbiorów (inwentaryzacjach) muzealiów,
 • sporządzanie tematycznych raportów i sprawozdań związanych z wykonywanymi czynnościami,
 • sporządzanie umów licencyjnych.

 Oferujemy:

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w największym muzeum na Górnym Śląsku,
 • stabilne warunki zatrudnienia (docelowo umowa na czas nieokreślony),
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • pracę w prestiżowej instytucji kultury województwa śląskiego,

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie:

 • listu motywacyjnego,
 • CV wraz z danymi kontaktowymi,

osobiście (sekretariat) lub pocztą elektroniczną (podpisane podpisem elektronicznym, z dopiskiem „Kadry – Inwentaryzator”) w terminie do 08.03.2024 roku.

Miejsce pracy: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom.

Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wybranymi kandydatami spośród przekazanych zgłoszeń.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych