Kierunki artystyczne od początku XIX wieku do współczesności

Porównując portrety i krajobrazy z różnych okresów, z łatwością wychwycimy zmiany, jakie następowały w widzeniu świata w XIX i na pocz. XX wieku. Zajęcia pokazują korelację pomiędzy obrazami a literaturą.