Miejsce pamięci. Cmentarz żydowski w Bytomiu – wykład online

Nowy cmentarz żydowski w Bytomiu powstał w 1866 roku, gdy na starej nekropolii zabrakło już miejsc na nowe pochówki. Ziemię na przedmieściu piekarskim podarował gminie dr Otto Friedländer – przemysłowiec i jeden z najbogatszych mieszkańców ówczesnego Bytomia.

Duży, przeznaczony na tysiąc pochówków teren cmentarza został podzielony na kilkadziesiąt kwater siecią dobrze rozplanowanych alejek, z dwoma krzyżującymi się alejami głównymi, przy których znajdują się nagrobki znanych i zasłużonych bytomskich rodzin żydowskich.

Cmentarz żydowski w Bytomiu jest miejscem niezwykłym – nie tylko dlatego, że stanowi jeden z niewielu materialnych śladów obecności tej społeczności w Bytomiu, ale także dlatego, że w jego przestrzeni łączą się historie osób i grup, które nigdy się ze sobą nie spotkały – żydowskich mieszkańców przedwojennego niemieckiego Bytomia oraz polskich Żydów repatriowanych do miasta po II wojnie światowej – będąc tym samym świadectwem skomplikowanych dziejów samego Bytomia.

Zapraszamy Państwa na wirtualny spacer po żydowskiej nekropolii, podczas którego naszym przewodnikiem będzie Sławomir Pastuszka – historyk, genealog, specjalista z zakresu cmentarzy żydowskich i członek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach.

Film: