🏆 Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego – rozstrzygnięcie konkursu

Obraz a słowo

Literacki opis dzieła malarskiego

Rozstrzygniecie konkursu

Gęsie Pióra 2021 – nagrody główne w XVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”, organizowanego przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu– przyznane! Statuetki ufundowane przez Prezydenta Miasta Bytomia Mariusza Wołosza pojadą tym razem do Raciborza i Jeleniej Góry. Stamtąd bowiem pochodzą młodzi ludzie, którzy najlepiej opisali obraz Wacława Borowskiego „Nad wodą”, znajdujący się w kolekcji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Na tegoroczną edycję konkursu nadesłano aż 214 prac z całej Polski. Są to bardzo obszerne, wielopłaszczyznowe analizy konkursowego obrazu, oceniane w dwóch kategoriach: formalnej i literackiej. Jury, w skład którego wchodzi Iwona Mohl – dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, dr hab. Anna Gomóła –prof. Uniwersytetu Śląskiego, i Anna Rak – kierownik Działu Edukacji MGB, podkreśla wyjątkowo wysoki poziom tegorocznej edycji. Większą popularnością w tym roku cieszyła się kategoria literacka, a nagrodzone prace nie tylko w pełni opisują konkursowe dzieło, pokazując jego wieloznaczność, ale przede wszystkim wplatają go w ciekawą narrację, która, choć wymyślona, jest prawdopodobna i wciągająca.

– Dzięki tym opowiadaniom i opisom obrazy z naszej bytomskiej galerii dostają niejako drugie życie: zaczynają funkcjonować w świadomości młodego pokolenia. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zaszczepić zainteresowanie naszym dziedzictwem kulturowym oraz zapewnić trwałość i świadomość tradycji – mówi Anna Rak, pomysłodawczyni konkursu:

– XVII edycja konkursu prowadzona była w bardzo trudnych warunkach związanych z pandemią,  co wiązało się z mocno utrudnionym dostępem do bibliotek i instytucji kultury udostępniających materiały źródłowe. Nauka zdalna uniemożliwiała bezpośredni kontakt z nauczycielem, praca nad opisem dzieła była w tym roku znacznie utrudniona – zwraca uwagę Iwona Mohl, dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. –Tymczasem to właśnie w tym roku padło rekordowe zainteresowanie konkursem, a nadesłane opisy, nie tylko te nagrodzone, prezentują bardzo wysoki poziom. Mamy do czynienia z niebywale utalentowaną i wrażliwą młodzieżą , co pozwala myśleć bardzo pozytywnie o przyszłości kultury w Polsce:

Rekordowa była w tym roku nie tylko liczba uczestników, ale również objętość prac. Z tego powodu publikacja pokonkursowa liczy aż 120 stron – dwa razy więcej niż w zeszłym roku! Dostępna jest jak zawsze w dwóch wersjach: papierowej i elektronicznej.

Werdykt XVII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

Kategoria literacka:

I nagroda – Gęsie Pióro – Joanna Brzenczka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu,

II nagroda – Karolina Wójcik z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach,

III nagroda – Alicja Wojnarowska z Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu,

I wyróżnienie – Zuzanna Deć z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach,

II wyróżnienie – Agnieszka Trajder ze Szkoły Podstawowej nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku.

Kategoria formalna:

I nagroda – Gęsie Pióro – Julia Ćwiąkała z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze,

II nagroda – Marcelina Wawrzyńczyk ze Szkoły Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie,

III nagroda – Mikołaj Ubych z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze,

I wyróżnienie – Gabriela Grzegrzółka z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach,

II wyróżnienie – Patryk Gonciarz z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej.

Ponadto ze względu na bardzo wysoki poziom konkursu i fakt, że poza tekstami finałowej dziesiątki laureatów dostrzegliśmy wiele prac godnych uznania, jury postanowiło kilka z nich uhonorować.

Wyróżnienie honorowe otrzymują:

Malwina Frasik z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie,

Dominika Warchulska z Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie,

Aleksandra Kaptur z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu,

Maja Mleczko ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce.

Jurorzy i organizatorzy konkursu pragną w szczególny sposób podziękować wszystkim uczestnikom konkursu i zaakcentować, że poza pracami ujętymi w werdykcie znalazło się wiele bezbłędnych i ciekawych literacko opisów. Składamy również podziękowania nauczycielom, którzy zachęcili młodzież do odkrywania tajemnic ukrytych w obrazie.