Historia plakatem pisana. W 110-lecie Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu


„Historia plakatem pisana. W 110-lecie Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu” – oprowadzanie kuratorskie online 

W roku 2020 miała miejsce 110. rocznica utworzenia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Z tej okazji przygotowana została specjalna wystawa jubileuszowa. Jest ona pretekstem do przypomnienia najważniejszych w historii naszego Muzeum ekspozycji. Trwałym ich śladem są plakaty i afisze z wystaw. Stanowią one niejako kronikę dziejów placówki. Celem ekspozycji jest ukazanie różnorodności wystaw od 1945 r., a także stylistyki plakatów, które są przejawem zmieniających się trendów w sztukach plastycznych oraz  wyrazem kondycji Muzeum w danych latach. Wiele z nich to małe dzieła sztuki graficznej. Na licznych widnieją nazwiska znanych i cenionych artystów plastyków, takich jak: Tadeusz Grabowski, Józef Mroszczak, Zenon Moskwa czy też Ewa Butrymowa.

26 listopada, otworzyliśmy dla Państwa III odsłonę wystawy jubileuszowej. Tym razem przypomnimy najbardziej spektakularne wernisaże i wystawy ostatniego dwudziestolecia. Pokażemy kolejne towarzyszące im plakaty, zdjęcia i inne cenne pamiątki.

Dwadzieścia lat to okres, który pozwala na dokonanie pewnego podsumowania. W ciągu tych dwóch dekad nowego wieku w naszym Muzeum zaprezentowaliśmy ogromną liczbę wystaw stałych, czasowych i objazdowych.

Śledząc przedstawione na ekspozycji plakaty, w sposób szczególny zadziwia szeroki i różnorodny zakres tematyczny minionych wystaw. Jednym z głównych zadań naszego Muzeum jest bowiem propagowanie wiedzy o otaczającym świecie, w szczególności zaś o Górnym Śląsku. Nasze ekspozycje wzbudzały w widzach zachwyt nad dziełami sztuki, zachęcały do ciągłego poznawania, a także kształtowania nowych pasji i zainteresowań. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem zwiedzających, czego wyrazem były liczne wzmianki w prasie i na portalach internetowych. Przedstawionym obecnie plakatom z wystaw towarzyszą recenzje i opinie, które wielokrotnie podkreślały ich wysoki poziom merytoryczny.

Wszystkie plakaty prezentowane w tej odsłonie są dziełami sztuki cyfrowej. Współczesne plakaty pociągają widza swą żywą barwą i różnorodnością środków wyrazu. Stanowią doskonałe zestawienie obrazu i fontu. Często pojawiają się na nich zdjęcia obiektów będących symbolami, kluczem do zrozumienia treści danej ekspozycji.

Plakatom i innym pamiątkom z wystaw towarzyszy tzw. kapsuła czasu i kamień węgielny, które zostały wydobyte w obecnym roku jubileuszowym. Przez ponad dziewięćdziesiąt lat spoczywały one pod gmachem głównym Muzeum Górnośląskiego przy pl. Sobieskiego. Wśród wydobytych obiektów będzie można zobaczyć akt erekcyjny i inne niezwykle interesujące obiekty, takie jak: monety, wykazy cen artykułów codziennego użytku i budowlanych, a także spisy urzędników miejskich. Po zakończeniu uroczystości jubileuszowych obiekty te powrócą na swoje pierwotne miejsce, za wmurowany powtórnie kamień węgielny. My również chcielibyśmy umieścić za nim przedmioty świadczące o obecnym funkcjonowaniu Muzeum. Artefakty te wraz z pamiątkową tubą będzie można oglądać w czasie III odsłony naszej wystawy.

Więcej informacji o pierwszej odsłonie wystawy
Więcej informacji o drugiej odsłonie wystawy

III odsłona – 26 listopada – 14 marca 2021 roku

Miejsce: ul. W. Korfantego 34
Kuratorzy: dr Agata Bryłka-Jesionek i Maciej Droń