Wybrane przedmioty metalowe znalezione podczas badań archeologicznych przy kościele pw. św. Ducha w Bytomiu

W trakcie badań archeologicznych prowadzonych w dwóch sondażach przy kościele pw. św. Ducha natrafiono na pozostałości pięciu grobów – ślad po istniejącym wcześniej w tym miejscu cmentarzu. Według źródeł historycznych od 1299 roku istniał tu szpital bożogrobców z Miechowa. Według prof. Jana Drabiny swą siedzibę przed murami Bytomia mieli mnisi

Continue reading

„Legendarne Sutuhali? Archeologia wzgórza św. Małgorzaty” – relacja z wernisażu

Wystawa „Legendarne Sutuhali? Archeologia wzgórza św. Małgorzaty” została oficjalnie otwarta. Dziękujemy za tak liczny udział we wczorajszym wernisażu! Na wystawie zaprezentowano najciekawsze zabytki, m.in. monety – w tym najstarsze w zbiorze dwa srebrne czeskie halerze wybite za czasów Karola IV (1346–1378) w mennicy kutnohorskiej i morawski denar Jodoka Luksemburskiego, datowany

Continue reading

Publikacje towarzyszące wystawie „Na rozdrożu… Życie codzienne Górnoślązaków w okresie powstań śląskich i plebiscytu”

Zapraszamy na wernisaż wystawy czasowej „Na rozdrożu… Życie codzienne Górnoślązaków w okresie powstań śląskich i plebiscytu”, który odbędzie się 14 sierpnia 2019 roku (środa) o godz. 17.00. Z okazji otwarcia wystawy przygotowaliśmy katalog (również w wersji dla osób niedowidzących) oraz folder. Publikacje będzie można otrzymać bezpłatnie w trakcie otwarcia wystawy.

Continue reading

Ciąg dalszy historii opowiadanej monetami…

Wzgórze św. Małgorzaty i jego historia widziane przez numizmatyczny pryzmat jest niezwykle ciekawe. Kolejna interesująca i niezwykle rzadka moneta odkryta w czasie badań wykopaliskowych na Małgorzatce to morawski srebrny denar Jodoka (Jobsta, Josta) Luksemburskiego, bratanka Karola IV. Wybity w mennicy w Brnie między 1375 a 1411 rokiem. Od 1375 roku

Continue reading

Średniowieczne monety odzyskują dawny blask!

Badania wykopaliskowe w kościele św. Małgorzaty już się zakończyły i teraz nasi archeolodzy prowadzą prace gabinetowe. W opracowaniu znalezisk pomagają im m.in. specjaliści z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, wśród nich antropolożka Agata Hałuszko i numizmatyk Paweł Milejski. Jak pokazała wstępna analiza, każda z 30 monet odkrytych w czasie wykopalisk to

Continue reading