Inauguracja strony kliszepamieci.pl

klisze30 grudnia 2016 roku nastąpi inauguracja strony kliszepamieci.pl, na której Muzeum Górnośląskie udostępnia 175 przedwojennych fotografii górnośląskich świątyń, opracowanych i zdigitalizowanych w ramach projektu Klisze pamięci – śladem górnośląskiego sacrum. Zdjęcia te przedstawiają obiekty sakralne i ich wnętrza, znajdujące się m.in. w Katowicach, Koszęcinie, Pszczynie, Boronowie, Żorach czy Leszczynach.

Klisze pamięci – śladem górnośląskiego sacrum to trzyletni projekt zakładający analizę, digitalizację i udostępnienie archiwalnych fotografii zachowanych w postaci szklanych negatywów w zbiorach Muzeum Górnośląskiego. Na około 1600 kliszach z lat 1900–1939 zarejestrowane zostały górnośląskie obiekty sakralne wraz z ich wyposażeniem, życie wspólnot parafialnych, stowarzyszeń (maryjnych, śpiewaczych).

Na realizację przedsięwzięcia Muzeum Górnośląskie otrzymało dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu Kultura Cyfrowa. Dotacja przyznana instytucji na 2016 rok wyniosła 55 tysięcy złotych i pozwoliła na przeprowadzenie pierwszego etapu prac – m.in. digitalizację części zborów i uruchomienie poświęconej im strony internetowej. Na stronie kliszepamieci.pl od 30 grudnia 2016 roku dostępnych jest 175 klisz, które zostały poddane konserwacji i cyfryzacji.

Wśród kolejnych założeń projektu jest stworzenie interaktywnej mapy z lokalizacją zabytków, tras zwiedzania wokół obiektów (w tym tras tematycznych) oraz ikonografii parafii. Projekt będzie w części adresowany do osób niewidomych lub niedowidzących, stanowiąc wprowadzenie do poznawania architektury sakralnej regionu i jego historii. Licznym i zróżnicowanym działaniom edukacyjnym towarzyszyć będzie przygotowanie archiwum historii mówionej. Materiał uzyskany w procesie digitalizacji zasili m.in. zbiory publiczne EUROPEANA.

Współpracę przy projekcie podjęły m.in.: Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski, Związek Polskich Artystów Fotografików oraz Katowicki Oddział Regionalny PTTK – Regionalna Pracownia Krajoznawcza.

Patronat medialny:

TVP3_Katowice     Radio Piekary    Śląsk      Gość Niedzielny        Gazeta Wyborcza      histmag