Ogłoszenie o zamówieniu na usługi digitalizacji obiektów bibliotecznych ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi digitalizacji obiektów bibliotecznych ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu PLIKI DO POBRANIA: Ogłoszenie o zamówieniu  Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia SIWZ

Continue reading

Sukces Muzeum Górnośląskiego – jesteśmy częścią projektu IMBIO

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu jest uczestnikiem projektu IMBIO! Jak dotychczas największego przedsięwzięcia dotyczącego digitalizacji obiektów dziedzictwa przyrodniczego w kraju. Jako placówka posiadająca niemal milion eksponatów przyrodniczych uczestniczymy w projekcie cyfryzując 300 000 cennych obiektów. W tym okazów flory i fauny polskiej i zagranicznej, dane bibliograficzne i niepublikowane, kartoteki oraz bazy

Continue reading

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 613804-N-2018 z dnia 2018-09-06 r., dotyczące przetargu nieograniczonego na usługi digitalizacji obiektów bibliotecznych ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Pliki do pobrania: Treść ogłoszenia | SIWZ Odpowiedzi na zgłoszone pytania: plik PDF Informacja z otwarcia ofert: Plik PDF Informacja o wyborze oferty: Plik PDF        

Continue reading

Inauguracja strony kliszepamieci.pl

30 grudnia 2016 roku nastąpi inauguracja strony kliszepamieci.pl, na której Muzeum Górnośląskie udostępnia 175 przedwojennych fotografii górnośląskich świątyń, opracowanych i zdigitalizowanych w ramach projektu Klisze pamięci – śladem górnośląskiego sacrum. Zdjęcia te przedstawiają obiekty sakralne i ich wnętrza, znajdujące się m.in. w Katowicach, Koszęcinie, Pszczynie, Boronowie, Żorach czy Leszczynach. Klisze pamięci – śladem górnośląskiego sacrum to

Continue reading
Muzeum Górnośląskie

Otrzymaliśmy dotację MKiDN!

Muzeum Górnośląskie otrzymało dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu Kultura Cyfrowa na realizację projektu „Klisze pamięci – śladem górnośląskiego sacrum”. Dotacja przyznana instytucji na 2016 rok wynosi 55 tysięcy złotych. Trzyletni projekt „Klisze pamięci – śladem górnośląskiego sacrum” zakłada analizę, digitalizację i udostępnienie archiwalnych fotografii zachowanych w

Continue reading