Zapytanie ofertowe dotyczące oszacowania wartości zamówienia: „Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wraz z budową nowych wystaw stałych, w aspekcie rozwijania kompetencji kulturowych społeczeństwa”

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wraz z budową nowych wystaw stałych, w aspekcie rozwijania kompetencji kulturowych społeczeństwa”, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu planuje przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia na wykonanie projektów wraz z kosztorysami inwestorskimi na roboty budowlane mające na celu:

  • część I:  przystosowanie sal wystawienniczych do nowych wystaw stałych i poprawienie dostępności strefy wejściowej budynku wystawowego Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu zlokalizowanego przy pl. Jana III Sobieskiego 2 w Bytomiu oraz
  • część II: wykonanie remontu elewacji powyższego budynku od strony pl. Jana III Sobieskiego 2.

Wobec powyższego, w ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia zapraszamy Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji ceny na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2. Treść zapytania ofertowego wraz z opisem przedmiotu zamówienia w celu oszacowania wartości zamówienia stanowi Załącznik nr 1.

Załącznik nr 3 stanowią koncepcje realizacji części I oraz części II

Prosimy o składanie propozycji cenowej w terminie do 21 marca 2024 r., do końca dnia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetarg@muzeum.bytom.pl

PLIKI DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 oraz nr 2

Załącznik nr 3 (archiwum ZIP)